Oratorium o Stefanie Kardynale Wyszyńskim „Soli Deo per Mariam”