Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. gdańska. Konferencja popularno-naukowa i wystawa „Błogosławieni Kościoła Gdańskiego – Bogu i Ojczyźnie”

Konferencja popularno-naukowa i wystawa „Błogosławieni Kościoła Gdańskiego – Bogu i Ojczyźnie”, które to wydarzenia odbędą się w sobotę 20 stycznia o godz. 17. w Auli Św. Jana Pawła II w Domu Diecezjalnym Kurii Metropolitalnej w Gdańsku Oliwie, ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1.
Antoni Kakareko, wiceprezes DIAK AG

2018-01-12

plakat

pobierz