Arch. poznańska. Być „jako ta świeca” – święto patronalne AK.

W niedzielę, 23 listopada 2014 r., w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia zgromadzili się na Mszy św. sprawowanej w katedrze poznańskiej pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego. W homilii Celebrans nawiązał do Relatio Synodi zwracając uwagę m.in. na nasze zaangażowanie w działania na rzecz małżeństwa i rodziny. Podczas Eucharystii ślubowanie złożyło 34 członków KSM. Prezes AK Bogumiła Kania-Łącka odebrała z rąk ks. Arcybiskupa relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego, patrona Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Wspólnie odmówiona została też modlitwa o wstawiennictwo patrona stowarzyszenia.

Boże, Ty powołałeś bł. Edmunda,
gorliwego czciciela Eucharystii,
ufającego Bożej Opatrzności,
troszczącego się o losy ojczyzny i rodziny,
aby stał się świeckim apostołem wiernych.

Spraw, niech przykład życia bł. Edmunda,,
człowieka żarliwej modlitwy,
cierpliwego w pokonywaniu przeciwności,
pomaga nam, działającym w Akcji Katolickiej,
w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Boże, niech bł. Edmund Bojanowski,
Patron Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej,
stanie się Orędownikiem
we wszystkich naszych potrzebach.

Po Mszy św. w auli Wydziału Teologicznego odbyło się okolicznościowe spotkanie.

W trakcie akademii został podsumowany etap diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla dzieci i młodzieży szkolnej: „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. Do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu wpłynęło 38 prac: 22 prace uczniów ze szkół podstawowych, 13 prac uczniów szkół gimnazjalnych oraz 3 prace ze szkół ponadgimnazjalnych. Prace oceniało jury składające się z nauczycieli dyplomowanych języka polskiego i egzaminatorów w składzie: p. Elżbieta Urna, p. Ewa Woltmann i p. Henryka Stachowiak. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy i upominki.

Do etapu ogólnopolskiego jury zakwalifikowało prace następujących uczniów:

w grupie wiekowej szkoła podstawowa – pracę Magdaleny Bogacz, uczennicy kl. 3 Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku opiekun – Anna Bogacz;

w grupie wiekowej gimnazjum – pracę Marcina Hyjka z Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy, opiekun – Katarzyna Król;

szkoła ponadgimnazjalna – pracę Kingi Kasprzyk z XVII LO w Poznaniu, opiekun – ks. dr Antoni Klupczyński.

Od kilku lat w dniu święta patronalnego Akcja Katolicka honoruje szczególnie zasłużonych członków oraz osoby i podmioty w sposób wyjątkowy wspierające działania Stowarzyszenia. W tym roku Kapituła nadała tytuł honorowy: „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej” siedmiu członkom Akcji Katolickiej, a trzem członkom przyznała medale „AD REGNUM DEI AUGENDUM”.

Uczestnicy spotkania wysłuchali także prelekcji s. Noemi ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Żabikowie o bł. Edmundzie Bojanowskim oraz koncertu w wykonaniu młodzieżowego zespołu „Droga”, laureata II Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”, organizowanego przez Akcję Katolicką.

Z okazji święta patronalnego prezes DIAK Bogumiła Kania-Łącka życzyła zebranym: „byśmy byli, jak mówił bł. Edmund Bojanowski, jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca.”

Spotkanie zakończyło błogosławieństwo ks. Arcybiskupa i wspólne odśpiewanie hymnu My chcemy Boga.

Jolanta Horowska


patrz – galeria
foto.: Emilia Rogalińska

Arch. poznańska. Być „jako ta świeca” - święto patronalne AK.2014-11-29_005

2014-11-29