Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. ełcka. Pielgrzymka POAK do miejsc związanych z Rokiem Miłosierdzia i Chrztem Polski.