Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. ełcka. Pierwsza Msza św. i festyn rodzinny w nowym kościele pw. Ducha Świętego w Ełku.