Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. tarnowska. IX Dzień Społeczny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – Gródek nad Dunajcem 29.09.2016 r.