Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. tarnowska. Obchody Uroczystości św. Wojciecha – Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Stary Sącz, 23 kwietnia 2016 r.