Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. tarnowska. Poświęcenie sztandaru POAK w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku, 27 listopada 2016 r.