Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. rzeszowska. ,,IDŹCIE I GŁOŚCIE’’ – zadanie na całe życie dla każdego wierzącego. Spotkania dekanalne Akcji Katolickiej 2017.