Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Komunikat Rady Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Paradyż 29.10.2016 r.