Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

0

Rok pracy za nami

Kończący się rok 2017 stanowi doskonałą okazję do podsumowania działań Akcji Katolickiej w Polsce. Rytm pracy apostolskiej ...
0

Święta Bożego Narodzenia

Gość w dom, Bóg w dom – to piękne stare polski przysłowie. Jakże wymowne w czasie Świąt Bożego Narodzenia.  Nasze wieczerze ...
0

Zarząd Krajowy podsumowuje rok pracy apostolskiej

W sobotę 16. grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu KIAK. Przybyłych na posiedzenie członków powitali prezes Urszula ...
0

Niedziela radości z bliskości Jezusa

Trwa adwent. Z wiarą i radością oczekujemy na przyjście Pana. Tą radością pragniemy jako wspólnota Akcji Katolickiej dzielić ...
0

Kierunki działania AK w Polsce i Kalendarium na 2018 rok

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Kierunki pracy Akcji Katolickiej ...
0

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

W ubiegłą niedzielę uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zakończyliśmy kolejny rok liturgiczny, który obfitował ...
0

Złoty medal „GLORIA  ARTIS” dla Księdza Infułata Jerzego Bryły

Na wniosek Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Księdzu Infułatowi ...
0

Akcja Katolicka pamięta!

W poniedziałek 27 listopada br. w Świątyni Opatrzności Bożej została odprawiona Msza św. dziękczynna w 98 rocznicę urodzin ...
0

Rok 2017 dla Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej czasem jubileuszu

Wszystkie działania w minionym roku były darem wdzięczności Panu za 20 lat istnienia odrodzonej Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji. ...
0

Z mielizny wypłynąć na głębokie wody – wywiad z prezes KIAK dla tygodnika katolickiego „Niedziela”

Zachęcam do zapoznania się z wywiadem, którego tygodnikowi katolickiemu „Niedziela”z okazji przypadającej 26. listopada uroczystości ...
0

Msza św. radiowa  w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

W niedzielę, 26 listopada 2017 r., w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kolejny raz wybrzmiały w eterze  akcenty Akcji ...
0

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 W wielu miejscach Polski w naszych akcyjnych wspólnotach rozpoczynają się liczne spotkania i uroczystości związane z obchodami ...