Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ? święto patronalne Akcji Katolickiej

 

W ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego w Kościele katolickim (przypadającą  25 bm.) przeżywamy wspomnienie  Jezusa Chrystusa  Króla Wszechświata. Uroczystość została ustanowiona przez papieża Pius XI w 1925 r.  na zakończenie roku jubileuszowego. Papież poświęcił temu wydarzeniu encyklikę Quas Primas .  Kiedy w roku 1930 Pius XI  zatwierdzał statut dla polskiej Akcji Katolickiej, usankcjonował jego zapis mówiący, że świętem patronalnym stowarzyszenia będzie właśnie  święto Chrystusa Króla. Po reaktywowaniu w latach 90-ch XX wieku przejęto tradycję obchodów tej uroczystości jako  głównego święta Akcji Katolickiej w Polsce.

 Do tegorocznych obchodów przygotowują się wszystkie Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej. Tak się składa, że część z nich obchodzi w tym roku 15-lecie powstania. Jubileusz obchodzi Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej we Wrocławiu. Obchody, które będą miały miejsce w parafii p.w. Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym, połączone są z realizacją programu duszpasterskiego w archidiecezji przebiegającego pod hasłem ?Kościół naszym domem ? Diecezja Rodziną?. Uroczystej Mszy św., transmitowanej przez telewizję Polonia, przewodniczyć będzie biskup Andrzej Siemieniewski. W obchodach weźmie udziałprezes Zarządu KIAK Halina Szydełko, która podczas spotkania z członkami stowarzyszenia wygłosi wykład o wyzwaniach stojących przed Akcją Katolicką. Wspólnie z prezesem diecezjalnym Eugeniuszem Kazimierczakiem wręczy także legitymacje nowo przyjętym członkom. Dekrety otrzymają nowo mianowani prezesi POAK. 

 Podobny jubileusz obchodzi w tym roku DIAK diecezji ełckiej. Podczas konferencji pierwszy prezes Zarządu DIAKStanisław Kochański przedstawi prezentację ukazującą dorobek piętnastolecia. Zaprezentują się również Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Natomiast ks. dr Jerzy Sikora omówi wychodzącą na terenie diecezji prasę katolicką. Po południu, w ełckiej katedrze p.w. św. Wojciech Biskupa i Męczennika, patrona Akcji Katolickiej, odbędzie się Msza św. , której przewodniczyć będzie biskup Jerzy Mazur. Uroczystości zakończy koronka do Miłosierdzia Bożego.

 Z okazji święta patronalnego, prezes Zarządu AIAK w Archidiecezji Białostockiej Teresa Niewińska zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia do sali Św. Kazimierza przy parafii p.w. Św. Rocha w Białymstoku. W programie spotkania: konferencja ks. asystenta Tadeusza Żdanuka na temat: „Co znaczy wierzyć?, Jaka jest moja wiara – członka Akcji Katolickiej?”, podsumowanie konkursu plastyczno – fotograficznego „W domu jest najlepiej” i wręczenie nagród laureatom, a także prezentacja prac. Przedstawiona zostanie także krótka prezentacja działań w roku minionym oraz kalendarium i kierunki działań na rok 2013. O godz. 12.30 Msza Św. pod przewodnictwem JE Arcybiskupa E. Ozorowskiego. Odbędzie się również poświęcenie nowo wykończonego ołtarza głównego, a także uroczyste wręczenie dekretu powołania prezes AIAK i legitymacji nowoprzyjętym członkom Akcji Katolickiej.

 W Gdańsku w Niedzielę Chrystusa Króla odbędzie się Msza św. w archikatedrze w Oliwie. Po Eucharystii, członkowie stowarzyszenia spotkają się w auli Jana Pawła II w Domu Diecezjalnym, gdzie odbędzie się wspólna agapa, poprzedzona koncertem. Parafialne Oddziały dodatkowo organizują własne obchody. POAK przy parafii p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu, w tygodniu poprzedzającym uroczystości, organizuje Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej.

 W diecezji gliwickiej, w Święto Chrystusa Króla Akcja Katolicka  zaprasza na uroczystości wszystkie Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie. Z roku na rok rośnie liczba organizacji uczestniczących w obchodach. Poza Akcja Katolicką i KSM w roku 2010 uczestniczyło 7 wspólnot, a w 2011 roku już  12.  Tegorocznej  Mszy św. przewodniczyć będzie biskup Gerard Kusz.

 Elżbieta Kałuża – Maniewska ? prezes Zarządu DIAK z Kalisza, zgodnie z wieloletnią tradycją, zaprasza z okazji święta Chrystusa Króla na  XI Diecezjalną Pielgrzymkę  do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Konferencję ?Św. Józef – patron nowej ewangelizacji? wygłosi ks. prałat dr Andrzej Latoń.  Następnie odbędzie się zawierzenie Akcji Katolickiej św. Józefowi i Msza św., po której członkowie stowarzyszenia spotkają się na  agapie w sali parafialnej.

 Patronalne święto Akcja Katolicka w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jak informuje Donata Prończuk,  będzie obchodzić razem z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Rozpocznie się Mszą św. w koszalińskiej katedrze. W koncelebrze będzie brał udział bp diecezjalny Edward Dajczak. W czasie Mszy św. nowi kandydaci do KSM-u złożą przyrzeczenie. Przewidziane są dary ołtarza – datki pieniężne dla hospicjum w Darłowie i katedrę w Koszalinie (ofiarodawcami są koszalińskie POAK-i). Po Mszy św. odbędzie się spotkanie z udziałem biskupa Dajczaka. Podczas spotkania wykład pracownika IPN-u ze Szczecina nt. II-giej konspiracji z pokazem multimedialnym, występ scholi katedralnej oraz wręczenie dyplomów i legitymacji.

 Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej kontynuuje tradycję wspólnego przeżywania uroczystości. Podczas spotkania w wigilię Święta Chrystusa Króla Wszechświata obchodzony jest archidiecezjalny Dzień Akcji Katolickiej. W niedzielę Chrystusa Króla Akcja Katolicka świętuje uroczystości na szczeblach parafialnych. W sobotę, 24 listopada ? informuje prezes Zarządu Maria Mazurkiewicz – członkowie stowarzyszenia spotykają się w Ośrodku Rekolekcyjno?Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej im. Jana Pawła II w Porszewicach.

W tym roku Dzień Akcji Katolickiej będzie przeżywany we wspólnocie z biskupem Adamem Lepą, który będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi homilię. Tegoroczny Dzień Akcji Katolickiej przebiegać będzie pod zawołaniem: ?Być solą ziemi w Roku Wiary?. Z tej okazji wydano okolicznościowy biuletyn.

 Akcja Katolicka Diecezji Płockiej z okazji święta patronalnego organizuje V Sympozjum Naukowe ?Miejsce i rola rodziny przełomu wieków ? o rodzinie w Roku Wiary?, które odbędzie się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku 24 listopada. Uroczystej Mszy  św. przewodniczyć będzie biskup płocki Piotr Libera. W części konferencyjnej uczestnicy sympozjum wysłuchają wykładów ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza nt. filozoficzno-religijnych aspektów wiary katolickiej jako fundamentu małżeństwa i rodziny, Małgorzaty Nawrockiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży,  pt. ?Harry, wampiry i moc – duchowa wojna o młode pokolenie? oraz ks. dr. Marka Jarosza o funkcjach rodziny w zakresie kształtowania postaw religijnych.  Odbędzie się też podsumowanie konkursu ?Miejsce i rola rodziny przełomu wieków?. Nagrody laureatom konkursu wręczy prezes Zarządu DIAK Danuta Janicka. Wieczorem odbędzie się koncert pieśni religijnej i refleksyjnej w wykonaniu Haliny Frąckowiak.

 Jak poinformował Jerzy Skórkiewicz, prezes Zarządu DIAK w Radomiu, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej świętuje razem z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu odprawiona zostanie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa radomskiego Henryka Tomasika, podczas której nowi członkowie AK odbiorą z rąk ks. biskupa legitymacje, a nowi członkowie KSM złożą uroczyste ślubowanie  Uczestnicy wspólnie wysłuchają wykładu  ks. dr Sławomira Adamczyka, Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin nt. ? Rodzina podstawowym środowiskiem przekazywania wiary?, obejrzą multimedialną prezentację ?Minął rok? przygotowaną przez Zarząd DIAK i zapoznają się z osiągnięciami jednego z  POAK, który w roku bieżącym świętuje XV lecie powstania. Uroczystość uświetnią laureaci IX Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej i III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie.

  Jak poinformował prezes Zarządu Wacław Prażuch, w diecezji tarnowskiej wzorem lat poprzednich, dla wyrażenia jedności z biskupem oraz podkreślenia kościelnego charakteru stowarzyszenia w niedzielę,  25 listopada,  w tarnowskiej Bazylice Katedralnej, odbędzie się Msza św., podczas której Akcja Katolicka, pragnie oddać cześć Chrystusowi Królowi. Uroczystą Mszę św. odprawi  biskup  Andrzej Jeż. Do udziału w uroczystości zaproszono wszystkich członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej wraz z pocztami sztandarowymi oraz   parafialnych i dekanalnych księży asystentów. Po Mszy św. miłośnicy historii Polski zaproszeni zostali na konferencję naukową pt.: ?Dzieje zdrady w Polsce?, która odbędzie  w tarnowskim ratuszu. Współorganizatorem konferencji jest Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. 

 Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej obchodzić będzie swoje święto w Dobrym Mieście. W tamtejszej bazylice p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem biskupa Jacka Jezierskiego, po której  ksiądz biskup wręczy legitymacje nowym członkom stowarzyszenia. Następnie w  Centrum Kultury odbędzie się spotkanie z wykładem asystenta kościelnego stowarzyszenia  ks. dr. Michała Tunkiewicza i częścią artystyczną z udziałem zespołu dziecięcego ze Szkoły Katolickiej w Smolajnach. Jak poinformował prezes Zarządu Wojciech Ruciński, zaproszenie do udziału w uroczystościach przyjęli olsztyńscy parlamentarzyści.   

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, na wezwanie biskupa Stefana Regmunta, Akcja Katolicka, na czele z prezes Urszulą Furtak, włącza się w diecezjalne uroczystości zaplanowane przy figurze Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie. W niedzielę 25 listopada z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego wyruszy procesja, która uda się pod figurę Chrystusa gdzie następnie odbędzie się Msza św.

 (opr. na podstawie informacji przesłanych przez diecezje – Bożena Ulewicz.

Szczegółowe programy uroczystości na stronach internetowych Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej)

 O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA. List Episkopatu Polski na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

(bu)

21-11-2012