IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej, Kraków 2013

Nasze dziedzictwo ? Polska (bł. Jan Paweł II, Kraków  Błonia 1979 r.)

Pod patronatem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce

?Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matka szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej?.

?Naród to nie tylko wspólnota luźno związanych jednostek. Naród to jakaś szczególna synteza mowy, myślenia, wartości, doświadczenia, wiary, tradycji, cywilizacji, a więc w szerokim tego słowa znaczeniu-kultury?.

Te wypowiedzi Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II o Ojczyźnie i Narodzie odczytujemy jako szczególne zadanie ochrony naszego dziedzictwa kulturowego, jego pielęgnacji, ochrony i przekazywania następnym pokoleniom. Organizowany Festiwal jest formułą łączącą wiele aspektów wychowania patriotycznego i jest zarazem formułą ułatwiająca współpracę z wieloma  środowiskami, zwłaszcza dzieci i młodzieży. (…)

 [Zaproszenie – ; Regulamin – ; Karta zgłoszenia – ]

Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu należy dokonać na karcie zgłoszenia w terminie do 30 czerwca 2013 r..

Stefan Majerczak, koordynator festiwalu

09-05-2013