Dom ulgi w cierpieniu

5 października prezes  Zarządu KIAK  Halina Szydełko  gościła w diecezji sandomierskiej, gdzie miała okazję zapoznać się z działalnością tamtejszej Akcji Katolickiej.  Na szczególna uwagę zasługuje prowadzone przez  stowarzyszenie hospicjum ? Dom ulgi w cierpieniu  im. bł. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Początki tej ważnej dla miasta i regionu świętokrzyskiego ośrodka sięgają roku 2005, kiedy niedługo po śmierci papieża z inicjatywy ks. bpa Andrzeja Dzięgi,  w Domu Parafialnym MICHAEL, odbyło się spotkanie z udziałem Rad Miasta i Powiatu oraz burmistrzami i wójtami sąsiednich miejscowości, a także osobami zainteresowanymi upamiętnieniem ojca świętego na Ziemi Świętokrzyskiej.  Zapadła decyzja o utworzeniu hospicjum. Organem prowadzącym inwestycję został Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Michała Archanioła. Bardzo szybko w starym szpitalu powstał Dom Ulgi w Cierpieniu, któremu nadano imię błogosławionego papieża.

Po zwiedzeniu tej placówki prezes Zarządu KIAK wysoko oceniła profesjonalność świadczonych w hospicjum usług i z uznaniem odniosła się do planów na najbliższą przyszłość. Jej zdaniem ta znakomicie zorganizowana i dobrze wyposażona instytucja, jest ewenementem na skalę kraju i może służyć wzorem dla innych podmiotów służby zdrowia oraz placówek opiekuńczych.

Zakres jej usług doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby społeczeństwa. Niestety, demografia jest bezlitosna. Polacy gwałtownie się starzeją. Odczuwamy skutki niżu będącego efektem spadku dzietności. Sytuacji nie poprawia masowa emigracja   ludzi młodych i aktywnych szukających lepszych warunków życia za granicą. Wszystko to sprawia, że już wkrótce będziemy potrzebowali  więcej takich ośrodków w Polsce. Ważne, aby oferowały wysoką jakość usług niosąc pomoc osobom cierpiącym, często nieuleczalnie chorym.

Takie możliwości daje już teraz Dom ulgi w cierpieniu. Ks. Paweł Anioł, szef tej placówki, informuje, że w wyremontowanym budynku działają liczne poradnie, w których zawsze można liczyć na kompetentną pomoc medyczną, wsparcie rehabilitantów, psychologów i terapeutów.  Wymienia, że są to :
– środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych  intelektualnie z upośledzeniem umysłowym,
– poradnia rehabilitacyjna,
– ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
– rehabilitacja specjalistyczna,
– sekcja na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin,
– sekcja na rzecz osób chorych na raka jelita grubego,
– sekcja na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin,
– grupa AA ?Arka?,
– grupa Al?anon.

Łącznie wszystkie działy obsługują dziennie  400 osób, w tym 70. dzieci. Dom ulgi w cierpieniu jest również miejscem pracy dla ponad 70 osób.

Ośrodek realizuje zabiegi z zakresu kinezyterapii, hydroterapii, krioterapii, fizykoterapii i masażu. Działa również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i leczniczego. Specjalnością placówki staje się szeroko prowadzona rehabilitacja. Ks. Anioł już teraz myśli o utworzeniu z czasem   Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji. W ośrodku znajduje się znakomicie wyposażona kuchnia, która świadczy dodatkowe usługi poprzez przyjmowanie zamówień na catering. Jest  świetlica, działa centrum wolontariatu i duszpasterstwo osób niepełnosprawnych. Członkowie Akcji Katolickiej wydają periodyk ?Nasze Hospicjum? będący informatorem o prowadzonej działalności. Zajmują się również promocją  placówki, skutecznie szukają partnerów do współpracy Na przykład w roku 2012, razem z Fundacją ?Wspólnie pomagamy? zaoferowano pomoc 60. osobom poszkodowanym  w wyniku wypadków komunikacyjnych. Każda osoba, która zgłosiła się w określonym terminie skorzystała z bezpłatnej rehabilitacji podczas dwóch, 10-dniowych turnusów.

Oczkiem w głowie ks. Pawła jest będące w trakcie organizacji  hospicjum domowe im. św. Matki Teresy z Kalkuty, już teraz obsługujące dziennie 17 osób, oraz hospicjum stacjonarne im. św. Ojca Pio, które powinno ruszyć już od stycznia przyszłego roku. Na początek na 20 łóżek, docelowo obliczone na 50.

– To  bardzo cenna inicjatywa ? powiedziała po zwiedzeniu ośrodka prezes Halina Szydełko ? Dowodzi, że Akcja Katolicka, której głównym zadaniem jest stała formacja religijna jej członków, z powodzeniem prowadzi ważne społeczne działania. Taki jest bowiem cel naszego istnienia  – poprzez stałą formację przechodzić do czynów, służąc ludziom i Kościołowi.

Województwo świętokrzyskie jest na ostatnim miejscu w kraju pod względem liczby podobnych placówek. Dom Ulgi w Cierpieniu w Ostrowcu Świętokrzyskim wypełnił lukę na rynku tego rodzaju usług, Służy wszystkim ludziom: wierzącym i niewierzącym z terenu miasta i powiatu ostrowieckiego. Spełnia niezbędne standardy, a liczne kontrole prowadzone na terenie obiektu nie wykazały żadnych uchybień i .dowiodły, że placówka jest znakomicie przygotowana do prowadzenia swej wszechstronnej działalności.

Bożena Ulewicz, Członek Zarządu KIAK ds. kontaktów z mediami
zdjęcia: Andrzej Darowski – prezes AK diecezji sandomierskiej

17-10-2013

patrz galeria

0013