IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej

 

001002W sobotę 9 listopada w auli MB Częstochowskiej w Krakowie odbył się IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej organizowany przez Akcję Katolicką, przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, pod patronatem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Doroczna impreza adresowana jest do szerokiego grona społeczności środowisk szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, parafii z całej Polski, pragnących podtrzymać ducha patriotycznego w naszej Ojczyźnie.

O wielkim zainteresowaniu Festiwalu świadczy fakt, że do udziału zgłosiło się ok. 22 wykonawców : chórów, zespołów solistów z całej polski, wyłonionych wcześniej w lokalnych przeglądach, konkursach. Jury w skład którego wchodził Rafał Marchewczyk, przewodniczący Jury, kierownik i Dyrygent Chóru, Elżbieta Pałka, Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Barbara Nowak-Talar, Jerzy Michał Bożyk, Robert Grudzień, Barbara Brzezińska, oraz Urszula Miarczyńska-Micorek po wysłuchaniu prezentacji wykonawców wybrało 10 najlepszych uczestników, którzy zaprezentowali swoje utwory podczas Koncertu Galowego.

Koncert Galowy IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej poprzedziła Msza św. odprawiana w kościele MB Częstochowskiej w Krakowie w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. infułat Jerzy Bryła. Podczas Koncertu Galowego zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatom XI  Przeglądu Małopolskiego i IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Jurorów i zaproszonych gości w kategorii SOLISCI najbardziej zachwycił Wilhem Pasterz, który otrzymał Puchar Prezesa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Puchar osobiście wręczyła pani prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko, która zwracając się do uczestników powiedziała: ?Kolejny raz uczestniczę w krajowym finale festiwalu PP. To ważne, że dla uczczenia Święta Niepodległości organizuje się tego rodzaju wydarzenia artystyczne. Mamy okazję nie tylko posłuchać wspaniałych wykonań najpiękniejszych pieśni narodowych, ale również przypomnieć sobie czym jest patriotyzm. Patriotyzm to przedkładanie dobra Ojczyzny nad własne, osobiste cele, o czym wielu dziś zapomina lub po prostu nie chce pamiętać. To również duma z polskiej tradycji, promowanie własne kultury zagubionej dziś gdzieś pośród enigmatycznej europejskości. To również poszanowanie języka tak często zaśmiecanego „bylejakością” czy wulgaryzmami. Tego patriotyzmu musimy sie wciąż uczyć, a dzisiejszy dzień, kiedy mieliśmy okazje wsłuchiwać się w słowa oddania i miłości ojczyzny, jest taką właśnie lekcją.? Pani prezes pogratulowała wszystkim laureatom i życzyła im dalszych sukcesów artystycznych.

II miejsce  zajęła Nicola Przybyła, reprezentantka Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Borku Wielkopolskim, która otrzymała Nagrodę Prezesa Instytutu Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Natomiast w kategorii CHÓR I miejsce zajął Chór Kantata, który otrzymał Puchar Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Uwagę zaproszonych gości w kategorii ZESPOŁY WOKALNE i WOKALNO-INSTRUMENTALNE zwrócił Zespół Ardente, który otrzymał Puchar  Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji krakowskiej, oraz nagrodę: warsztaty artystyczne w Domu Gościnnym w Szczawnicy. Ponadto jurorzy wyróżnili panią Katarzynę Moździerz, dyrygentkę 52 osobowego Chóru ?Regnum Sonoris?, która otrzymała książkę autorstwa Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z Jego dedykacją, panią Katarzynę Cyza, dyrygentkę Chóru ?Kantata?, oraz Irenę Gemic, Małgorzatę Gancarczyk i Annę Wadowską-opiekunki z Przedszkola Samorządowego nr 176 w Krakowie. Każdy z uczestników Festiwalu otrzymał dyplom uczestnictwa, oraz upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Głównym organizatorem XI Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej i IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej była Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka, oraz Parafii MB Częstochowskiej jako Gospodarza miejsca.

Przesłuchania przeglądowe i festiwalowe, oraz Koncert Galowy prowadzili Edward Porębski, prezes lokalnego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, radny Miasta Krakowa wraz z  Katarzyną Kucik, prezes KSM Archidiecezji Krakowskiej i  Eweliną Gajewską, rzecznikiem prasowym KSM. Pracami zespołu organizacyjnego kierował Stefan Majerczak, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

Ewelina Gajewska, rzecznik prasowy Zarządu Diecezjalnego KSM AK
info.: Stefan Majerczak
foto.: Adam Stawiarski i inni

2013-11-15

Protokół jury (aktualizacja 19-11-2013) – ikona_pdf2

patrz galeria

 002