Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej. Wspólna, choć odmienna historia AK.

W dniach 6-7 marca br. w Rzymie odbyło się sympozjum poświęcone historii Akcji Katolickiej w Europie i świecie. Otworzył je Emilio Inzaurraga ? koordynator Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej oraz Franco Miano ? prezes włoskiej Akcji Katolickiej.

O uniwersalnej misji Kościoła w wymiarze międzynarodowym, realizowanej przez Akcję Katolicką w czasie pontyfikatu Piusa XI oraz Piusa XII, mówił Philippe Chenaux z Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. To właśnie Pius XI zdefiniował Akcję Katolicką jako ?udział świeckich w hierarchicznym apostolstwie Kościoła dla obrony zasad religii i moralności oraz rozwijania zdrowej i pożytecznej akcji społecznej pod przewodnictwem hierarchii kościelnej ? ponad wszystkimi partiami politycznymi i niezależnie od nich, celem odnowienia życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie?. Pius XI widział dwa zasadnicze cele Akcji Katolickiej : wychowanie i przygotowanie członków do apostolstwa poprzez ukazywanie terenów konkretnej pracy apostolskiej.
W myśl jego założeń, Akcja Katolicka miała stać się ruchem międzynarodowym.

Stowarzyszenie w poszczególnych krajach różni się zarówno strukturą jak i organizacją – i choć realizuje wspólny cel – także historią. Wynika to z odmiennych uwarunkowań geopolitycznych i sytuacji Kościołów lokalnych.  Prof. Giorgio Vecchio z Uniwersytetu w Parmie przedstawił rys historyczny oraz modele organizacyjne Akcji Katolickiej w poszczególnych krajach Europy. Wiele krajów, w tym Polska, przyjęło na początku swej działalności model włoskiej AK, opierający się na czterech stanach: mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej i żeńskiej. Scharakteryzował również działające w jej ramach stowarzyszenia młodzieżowe i kobiece.

Kolejni prelegenci przedstawili historię Akcji Katolickiej w poszczególnych krajach:
– Szwajcaria ? redaktor Luigii Maffezzoli
– Francja ? Magali Della Sudda z Instytutu Nauk Politycznych z Bordeaux
– Hiszpania ? prof.  Felicjano Montero z Uniwersytetu de Alcala de Henares
– Austria ? Johannes Schwaiger z Uniwersytetu Wiedeńskiego
– Niemcy ? Claus Arnold z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem
– Meksyk ? prof. Massimo de Giuseppe z Uniwersytetu w Mediolanie
– Argentyna ? ks. prof. Ricardo W. Corleto z Katolickiego Uniwersytetu w Argentynie
– Włochy ? Paolo Trionfini z Uniwersytetu di Parma.

W charakterze eksperta, prezentującego historię polskiej Akcji Katolickiej, zaproszony został biskup dr hab. Mariusz Leszczyński ? Krajowy Asystent  Kościelny. Niestety, z uwagi na odbywające się w tym samym terminie obrady Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup nie mógł przyjechać do Rzymu. Tekst jego opracowania przedstawiła Elżbieta Kaczmarek ? dyrektor biura AK, reprezentująca Radę KIAK. Natomiast prezes Zarządu KIAK – Halina Szydełko ukazała uczestnikom sympozjum, jak ważne wydarzenia z historii Polski zdeterminowały działalność Akcji Katolickiej w naszym kraju przed i po II wojnie światowej, aż do reaktywowania stowarzyszenia w latach 90-ch.

Sympozjum odbywało się w szczególnym okresie sede vacante, a co za tym idzie, jego uczestnicy nie mogli uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański z Ojcem Świętym na placu Świętego Piotra. Wzięli jednak udział we  wspólnej Eucharystii przy grobie pierwszego Papieża w Bazylice Watykańskiej. Modlono się również o błogosławieństwo dla polskiej Akcji Katolickiej przy grobie Ojca Świętego bł. Jana Pawła II.

Halina Szydełko

11-03-2013

patrz galeria

 1