Nowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

bpStolarczyk2

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk został Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej przy KEP. Zastąpił on na tym stanowisku biskupa pomocniczego diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego. Decyzję w tej sprawie biskupi podjęli w czasie 362. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbywa się w Wieliczce koło Krakowa.

Zdaniem bp. Solarczyka rola świeckich w życiu Kościoła jest ogromna. Podobnie jak duchowieństwo także oni mają swoje zadania, w których nikt inny nie jest w stanie ich zastąpić zarówno w samym życiu duszpasterskim jak i poza oficjalnymi strukturami Kościoła. Jeżeli są dobrze przygotowani i uformowani, jeżeli są ludźmi Kościoła i wychodzą do tzw. 'świata’ to Boże dzieło się dokonuje – podkreślił nowo mianowany Krajowy Asystentem Akcji Katolickiej.

Nawiązując do swoich osobistych doświadczeń bp Solarczyk zwrócił uwagę, że patrząc tylko na życie parafialne często to właśnie członkowie Akcji Katolickiej mocno angażują się zarówno w to, co dzieje się w Kościele, jak i lokalnej społeczności. – W naszej parafii katedralnej, gdzie byłem proboszczem, to właśnie ci ludzi organizowali różnego rodzaju wieczory czy wykłady poświęcone rocznicom historycznym, wydarzeniom patriotycznym, spotkania z poezją, pielgrzymki do sanktuariów. A ponadto często byli także aktywni na polu społecznym i samorządowym.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. W Polsce zawiązała się w roku 1930. Jej celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. (za KAI)

 

Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej dziękuje za 10-letnią posługę J.E. ks. Bp. Mariuszowi Leszczyńskiemu

Podczas niedawnej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej Biskup Mariusz Leszczyński otrzymał medal  zasługi Za Dzieło Apostolstwa przyznawany osobom szczególnie zasłużonym za swą działalność na rzecz stowarzyszenia. Kapituła przyznająca medal w swoim uzasadnieniu podkreśliła ogromne zaangażowanie  Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej w pracę włożoną w rozwój organizacji i tworzenie nowych jej struktur.

Ostatnie lata przyniosły znaczne ożywienie działalności AK, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. W minionej kadencji polscy delegaci reprezentowali naszą organizację w Sekretariacie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej. Wspólnie z FIAC w roku 2011 zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję w Krakowie, w której uczestniczyli przedstawiciele AK z całego świata. Ks. Biskup Mariusz Leszczyński, będąc autorem opracowania historii polskiej AK, został zaproszony w charakterze eksperta do pracy zespołu, który w Rzymie, w ramach FIAC będzie pracował nad przygotowaniem historii stowarzyszenia wszystkich krajów członkowskich. Zainicjowaliśmy również odrodzenie Akcji Katolickiej na Ukrainie. Obecnie podjęliśmy starania, aby nawiązać współpracę z Litwą.

Akcja Katolicka jest obecna w mediach zabierając głos we wszystkich istotnych sprawach dotyczących życia Kościoła i Ojczyzny. Powstał parlamentarny zespół wychowanków i sympatyków Akcji Katolickiej. Sporym sukcesem była konferencja zorganizowana  w grudniu ubiegłego roku w budynku Sejmu, a poświęcona odpowiedzialności katolików świeckich w życiu politycznym. Te wszystkie dokonania są również efektem wsparcia i opieki duchowej Biskupa Mariusza, z którym konsultowaliśmy każdą naszą inicjatywę podejmując szybkie działania i odpowiadając na wyzwania, jakie stawia przed nami rzeczywistość.

Pragniemy serdecznie podziękować Biskupowi Mariuszowi Leszczyńskiemu za wspólną pracę nacechowaną wzajemnym szacunkiem, życzliwością i zrozumieniem. Zapewniamy o naszej wdzięcznej pamięci i powierzamy dalszą  Jego misję duszpasterską Opiece Bożej oraz Tej, której zawsze nas polecał na Jasnej Górze ? Najświętszej Maryi Pannie ? Królowej Polski.

Jednocześnie serdecznie witamy nowo ustanowionego przez Konferencję Episkopatu Polski Krajowego Asystenta Ks. Bpa Marka Solarczyka. Życzymy Mu błogosławieństwa Bożego na czas wspólnej pracy  w budowaniu Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską poprzez realizację dzieła Akcji Katolickiej.

Warszawa, 23 czerwca 2013 r.

Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej