Nawracajcie się? – Poznańskie Forum Duszpasterskie

W sobotę 27 września 2014 r. w kościele pw. św. Rocha Mszą św. pod przewodnictwem  ks. kardynała Paula Josefa Cordesa rozpoczęło się Poznańskie Forum Duszpasterskie. Spotkania odbywające się cyklicznie od 2009 r., wprowadzają w hasło kolejnego roku duszpasterskiego zgodnie z wytycznymi Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.  Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, te słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Marka (Mk, 1,15) przyświecać będą pracy duszpasterskiej od pierwszej Niedzieli Adwentu.

Forum rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kościele św. Rocha, której przewodniczył ks. kard. Paul Josef Cordes. W homilii ks. kardynał Cordes zauważył: Słowo Boże jest drogowskazem do nawrócenia. Życie chrześcijanina musi być stale na nowo przepojone światłem wiary. Na zakończenie Eucharystii ks. abp Stanisław Gądecki ogłosił, w odpowiedzi na prośbę zarządu DIAK, bł. Edmunda Bojanowskiego patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.

W drugiej części PFD jej uczestnicy spotkali się w Sali Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej. Gośćmi poznańskiego forum byli przedstawiciele Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej prezes Halina Szydełko oraz wiceprezes, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła.  Podczas Sesji wysłuchano następujących wykładów:

– Narodzić się na nowo ? ks. kard. Paul Josef Cordes z Watykanu. J.E. mówił o nawróceniu, jako wejściu w siebie. Wszyscy jesteśmy ?aktorami? nowej ewangelizacji. Jesteśmy ?posłańcami? Ewangelii, których zadaniem jest rewitalizacja Kościoła. Apostoł musi pozwolić prawdzie Ewangelii i wiary przeniknąć do głębi jestestwa, by oddziaływać na innych.

– Kiedy gaśnie płomień wiary, wtedy wszystkie inne światła tracą swój blask [LF 4] ? o. prof. dr hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP z Krakowa. Odwołując się do filozofów ukazał zależność światła i wiary, począwszy od oświecenia po dzień dzisiejszy. Toczony spór o wiarę, to spór o człowieka. Należy zadać sobie pytanie, czy akt wiary oświetla, czy zaciemnia moje ?ja?.  Powtarzając temat wystąpienia powiedział: Płomień ? to żywioł; Światło ? jest zimnie, sztuczne, pochodzące z latarni. Mamy głosić światło czy płomień wiary?

– Dlaczego tak trudno się dziś spowiadać? ? o. dr Piotra Jordana Śliwińskiego OFM Cap. z Krakowa. Sakrament pokuty i pojednania traktowany jest jako nasze działanie i to jest błąd! ? zauważył franciszkanin. ? lęk, skrępowanie są tu oczywiste. Musimy przygotować się do spotkania z Bogiem Miłosiernym poprzez nieustanną formację sumienia.

Po przerwie w dyskusji panelowej prowadzonej przez ks. dr Dariusza Madejczyka, głos zabrali: Patrycja Hurlak, Radosław Pazura i Andrzej Sowa. By się nawrócić do Pana Boga, trzeba najpierw o Nim usłyszeć; maksymalne zawierzenie, kompletne zaufanie ? tylko to może nas uratować; Bóg wyprowadza poprzez innych, Bóg jest w Swoim Kościele pomimo wszystkich grzechów i słabości każdego z osobna ? o takim doświadczeniu spotkania z Bogiem mówili goście w świadectwach.

Ks. abp Stanisław Gądecki zamykając Sesję podziękował tak licznie przybyłym z całej Polski członkom ruchów i stowarzyszeń katolickich, katechetom, osobom konsekrowanym, przedstawicielom Parafialnych Rad Duszpasterskich, do których Forum było adresowane; prelegentom, gościom oraz organizatorom spotkania: Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej wraz z Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, a także tym, dzięki którym Poznańskie Forum Duszpasterskie mogło się odbyć: Politechnice Poznańskiej, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, patronom medialnym. Metropolita Poznański zaprosił na kolejne Forum Duszpasterskie, które odbędzie się w ostatnią sobotę września 2015 r.

Jolanta Horowska

patrz – galeria

PFD.27.09.2014r (63)