Wiosenne posiedzenie Rady KIAK

W dniach 4-5 kwietnia br. w Warszawie spotkała się Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Obecny był asystent kościelny stowarzyszenia bp Marek Solarczyk oraz prezes Zarządu Halina Szydełko i pozostali członkowie zarządu. Delegaci z uwagą wysłuchali wystąpienia biskupa Solarczyka który nawiązał do tegorocznej wizyty polskich biskupów ad limina w Watykanie. Przywołał również słowa papieża Franciszka dotyczące laikatu, w których Ojciec Święty podkreślił potrzebę współpracy świeckich i hierarchii kościelnej. Nasza wspólnota wiary musi odżyć. Trzeba odnaleźć to, co będzie służyło wspólnemu dziełu. Bogactwem jest nasza różnorodność.

Halina Szydełko przekazała na wstępie kilka informacji dotyczących m.in. uczestnictwa delegacji Akcji Katolickiej w uroczystości odebrania Iskier Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium w Łagiewnikach, przygotowaniom do ogólnopolskiej pielgrzymki stowarzyszenia na Jasną Górę, zaplanowanemu na przyszły rok II Kongresowi Akcji Katolickiej oraz jesiennej konferencji w Sejmie.

 Kongres (w związku ze zbliżającą się 20. rocznicą odrodzenia stowarzyszenia) odbędzie się w Krakowie w dniach 18-20 września 2015 r. z udziałem delegacji diecezjalnych oraz gości z kraju i zagranicy. Poszczególne części kongresu odbywać się będą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz filharmonii krakowskiej. Trzydniowe zgromadzenie Akcji Katolickiej zakończy niedzielny przemarsz ewangelizacyjny z Wawelu do Bazyliki Mariackiej, gdzie odbędzie się uroczysta Msza św. Odnosząc się do czerwcowej pielgrzymki na Jasną Górę. Pprezes Szydełko poinformowała, że medale Akcji Katolickiej odbiorą w tym roku Maria Grazia Tibaldi ? sekretarz Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej oraz ks. dr Jacek Uliasz ? dyrektor Instytutu Teologicznego ze Lwowa pełniący również funkcję asystenta kościelnego Akcji Katolickiej archidiecezji lwowskiej. Tematem konferencji w Sejmie, którą Akcja Katolicka będzie organizowała już po raz trzeci wspólnie z Parlamentarnym Zespołem Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich będzie ?Wpływa nauczania św. Jana Pawła II na życie społeczne kraju?.

Dalszy ciąg obrad poprowadziła Teresa Niewińska (prezes Zarządu AK archidiecezji białostockiej). Zgodnie z przyjętym przez delegatów protokółem przedstawione zostały informacje z działalności Zarządu KIAK, z prac diecezjalnych instytutów stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez ponad 50 delegatów reprezentujących większość diecezji.

W drugiej części posiedzenia odbyły się krótkie prezentacje podejmowanych inicjatyw oraz zadań działań realizowanych przez struktury diecezjalne. Z przedstawionego przeglądu wyłania się bogata i różnorodna działalność stowarzyszenia, w diecezjach i parafiach, prowadzona zarówno w zakresie religijno-formacyjnym i kulturalno?społecznym. Akcja Katolicka z sukcesem organizuje różnego rodzaju konferencje i Dni Społeczne, na które zaprasza interesujących wykładowców. Na wyróżnienie zasługuje Poznańskie Forum Duszpasterskie Stowarzyszenie prowadzi specjalistyczne placówki, jak Dom Ulgi w Cierpieniu (diecezja sandomierska), Kluby Pracy (archidiecezja katowicka), ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży (archidiecezja warmińska) oraz liczne świetlice środowiskowe, np. specjalizujące się w pracy z młodzieżą zagrożoną różnymi formami uzależnień (diecezja łódzka). W archidiecezji poznańskiej prowadzone są kluby dla seniorów, które rocznie obsługują ok. 800 osób oferując szeroki zakres zajęć i aktywności z różnych dziedzin.

Stowarzyszenie z powodzeniem realizuje się na polu kultury poprzez działalność wydawniczą, wystawienniczą oraz organizowanie przeglądów pieśni i poezji religijnej, a także patriotycznej (archidiecezja krakowska). W Białymstoku już po raz kolejny odbędzie się w tym roku Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów. Do udanych przedsięwzięć należy zaliczyć konkursy wiedzy biblijnej (archidiecezja gdańska, diecezja radomska, archidiecezja warmińska) czy maratony biblijne (diecezja płocka). Włącza się również w ważne inicjatywy społeczne, jak ubiegłoroczna kampania na rzecz wolnej niedzieli.

To tylko niektóre z działań podejmowanych przez stowarzyszenie liczące w całym kraju ponad 24 tysiące członków. Organizacja współpracuje m.in. z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Civitas Christiana, z instytucjami kultury, ze związkami zawodowymi, szkołami i lokalnymi samorządami.

Bożena Ulewicz, członek Zarządu KIAK ds. kontaktów z mediami

Warszawa, 5 kwietnia 2014.

patrz – galeria

001