XIV Dzień Papieski – „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”.

dzienpapieski2014.1Decyzją Konferencji Episkopatu Polski 12 października obchodzimy Dzień Papieski pod hasłem ?Jan Paweł II ? Świętymi Bądźcie!?. Temat świętości jest fundamentalny w nauczaniu Kościoła, a przesłanie z niego płynące często było akcentowane w wystąpieniach i pismach świętego Jana Pawła II.

Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerują świętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni. Warto podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku jego kanonizacji. Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczności, aż po wielką rodzinę ludzką – podkreślono w interpretacji hasła tegorocznego  Dnia Papieskiego.

Dzień Papieski, to również dzień zbiórki zorganizowanej przez Fundację ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?. Zbiórka  już się rozpoczęła, jej kulminacja przypadła właśnie 12 października i będzie kontynuowana na terenie całego kraju aż do 22 października. Akcja Katolicka współuczestniczy w tym przedsięwzięciu m.in. organizując kolektę przy parafiach. Warto wesprzeć to dobre dzieło.

dzienpapieski2014.2
kliknij – powiększ