Zło dobrem zwyciężał. W 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – IX Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku Czci Męczenników Stanu Wojennego. (zapowiedź)

13 września, po raz dziewiąty z wielu stron Polski wyruszy Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku Czci Męczenników Stanu Wojennego. W tym roku wydarzenie to wpisuje się w szczególne rocznice ? 30. męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności i  25.  demokratycznych przemian w naszym kraju,  okupionych także tą ofiarą.

Jak co roku sztafeta, zainicjowana przed laty przez Akcję Katolicką z archidiecezji katowickiej, wyruszy z Katowic i Olsztyna. Wśród tegorocznych uczestników będzie również ekipa z diecezji płockiej. W stolicy dołączą reprezentanci archidiecezji warszawskiej.  Mamy sygnały, że do sztafety mają zamiar włączyć się również przedstawiciele z diecezji radomskiej. Z różnych stron Polski do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki wyruszą pielgrzymi ? sportowcy amatorzy, członkowie Akcji Katolickiej, Solidarności, młodzież szkolna,  reprezentanci środowisk osób niepełnosprawnych, aby uczcić pamięć kapłana i męczennika za sprawę Solidarności, a także ludzi, którzy związali swe życie z tym wielkim ruchem społecznym.

Ta wspaniała sztafeta  jest nie tylko wyrazem hołdu ku czci zamordowanego przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa kapelana Solidarności, ale również lekcją historii, poprzez którą Akcja Katolicka pragnie przypomnieć wszystkich męczenników stanu wojennego; było wśród nich kilku kapłanów. Jest to lekcja skierowana do starszych, którzy powoli zapominają o dramatycznych wydarzeniach lat 80-ch, a także do młodzieży, która coraz mniej wie na ten temat. To lekcja patriotyzmu, jakże potrzebna, ponieważ w  dzisiejszych szkołach historia jest coraz bardziej okrojona i  zubożona, a zamiast wiedzy patriotycznej promuje się europejskość spychając na margines  tradycję narodową, kulturę i historię.

To przypomnienie winno też łączyć się z refleksją o kierunek  przemian, czy rzeczywiście okupiona krwią i męczeństwem wolność przyniosła  te najbardziej oczekiwane przez naród polski przeobrażenia. Dziś wiemy, że nie spełniły się wszystkie nasze nadzieje. I dlatego  u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki będziemy prosić Boga o błogosławieństwo dla  Polaków, a księdza męczennika o wstawiennictwo w modlitwie o lepszą przyszłość dla naszej Ojczyzny.

To nie jedyna inicjatywa Akcji Katolickiej dedykowana osobie błogosławionego kapłana. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej wspólnie z Telewizją Polską organizuje również Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem: ?Napisz błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz?. Celem  konkursu jest przybliżenie postaci kapłana- męczennika, wielkiego patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka, a poprzez ten aspekt ? kształtowanie postaw chrześcijańskich i patriotycznych młodego pokolenia.

Gorąco zachęcam prezesów DIAK-ów do zaangażowania się w obydwie inicjatywy, aby pamięć o bł. ks. Jerzym Popiełuszce i przypomnienie 30.rocznicy Jego śmierci zyskała godną oprawę.

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK

Warszawa, 27 lipca 2014 r.

patrz – galeria
Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku Czci Męczenników Stanu Wojennego.2014-07-28_018