Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Zło dobrem zwyciężał. W 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – IX Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku Czci Męczenników Stanu Wojennego. (zapowiedź)