II Kongres. Manifestacja wiary i jedności.

logo.kongres.prezesW dniach od 17 do 20 września 2015 r. planujemy odbyć w Krakowie II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. Uroczystość rozpoczniemy Mszą Świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Sesje plenarne odbywać się będą w sali krakowskiej filharmonii, a zakończymy  Kongres niedzielną Mszą Świętą o godz. 13.00 w Bazylice Mariackiej,  transmitowaną przez Telewizję Polonia. Zaplanowaliśmy cztery bloki tematyczne : rodzina, społeczeństwo, polityka, kultura. W tych też obszarach podsumujemy dotychczasową działalność, ukazując zarazem jak wiele udało nam się dokonać przez dwadzieścia lat istnienia odrodzonej Akcji Katolickiej.

Mamy swe struktury niemal w całym kraju. Nie wszędzie AK jest równie liczna. Różni się również formami aktywności, jednak wszędzie jest zauważalna, a prowadząc stałą pracę formacyjną, doskonali się i umacnia do kolejnych zadań. Nasza rzeczywistość stawia ich przed nami bardzo wiele. Akcja Katolicka realizuje je w oparciu o metodę : widzieć, ocenić, działać. Wydawać by się mogło, że z dostrzeżeniem problemów i ich oceną nie powinno być problemu. A jednak i to, jak się okazuje, nie jest dzisiaj łatwe. Teraz, kiedy zło przedstawia się jako dobro, a dopominanie się o wartości jest przejawem obskurantyzmu, wyznawcy Chrystusa postrzegani są, jak w starożytnym Rzymie,  jako ?nieprzyjaciele ludzkości?.

Te kłamstwa, powielane przez niemal wszystkie media przynoszą zgubne rezultaty. Wielu udało się przecież przekonać, że metoda in vitro jest  ratunkiem dla ludzi, którzy z miłości oczekują dziecka. Postulowanie legalizacji związków homoseksualnych nazywa się akceptacją inności i też ma uchodzić za przejaw miłości. Eutanazja staje się ucieczką przed nieuniknionym cierpieniem, dokonaną również z miłości do człowieka. A zatem zawsze miłość, zawsze tolerancja, zawsze poszanowanie wolności człowieka.  Cała reszta społeczeństwa, według takiej interpretacji, występuje przeciwko tym wartościom. Nie możemy się godzić na życie w zakłamaniu. Trzeba przywrócić pojęciom prawdziwe znaczenie, a słowom ich sens. Trzeba wiedzieć i ocenić. A jak działać?

Ufam, że Kongres umocni nas w prawdzie, napełni wiedzą, a także doda sił i odwagi do dalszego działania.  Mam nadzieję, że wezmą w nim udział przedstawiciele Akcji Katolickiej z całego kraju. Przewidujemy przyjazd 750 uczestników. Ufam, że dobrze wykorzystamy okazję uczczenia zbliżającej się 20-rocznicy odrodzenia naszego stowarzyszenia i licznie weźmiemy udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.  Na niedzielę, ostatni dzień Kongresu,  zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej. Jest nas ponad 20 tysięcy. Jesteśmy największą organizacją kościelną w Polsce. Niech ten jeden, szczególny dzień, stanie się wielką manifestacją naszej wiary i naszej jedności.

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK