Pielgrzymująca Pieta

            Widoczna na zdjęciu Pieta, będąca dziełem Wincentego Pażyry z Nowej Sarzyny w archidiecezji przemyskiej, ruszy niebawem na pielgrzymkowy szlak w ramach przygotowań do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Inicjatywę, na wniosek artysty, przyjął  Diecezjalny Instytut AK  w Przemyślu.

            Swoje pielgrzymowanie Pieta rozpocznie od udziału  w XX Pielgrzymce Akcji  Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej do  Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Święty jest patronem przemyskiej AK. Następnie, pod koniec czerwca rzeźba dotrze na Jasną Górę z Ogólnopolską Pielgrzymką naszego stowarzyszenia, aby następnie trafić 20 września do Krakowa, na zakończenie kongresu. Metrowej wielkości Pieta jest wykonana z czarnego dębu rzecznego, wydobytego z Sanu.

            Jej twórca Wicncenty Pażyra to niezwykła postać.  Jest prezesem POAK w Nowej Sarzynie i organizatorem corocznego programu pielgrzymkowego po sanktuariach w Polsce.  Jego zainteresowanie rzeźbą datuje się od lat siedemdziesiątych. Brał udział w Wojewódzkim Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy, organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury, gdzie był pięciokrotnie wyróżniany i nagradzany. Ostatnie wyróżnienie zdobył  podczas XI Biennale, w 2012 roku, za płaskorzeźbę ?Święty Maksymilian?. Wyrzeźbione przez niego krzyże wiszą w wielu sanktuariach, między innymi  w Licheniu, w siedzibie Radia Maryja w Toruniu, a także w Watykanie, dokąd zawędrował jako dar dla Ojca Świętego od pielgrzymów. Do kościoła w Sarzynie wyrzeźbił dwa feretrony i mały ołtarzyk św. Maksymiliana. Jego grupa rzeźb figuralnych, zatytułowana ? Orkiestra i pary  taneczne?, nagrodzona na rzeszowskim biennale, wystawiona jest na stałej ekspozycji w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Przez 30 lat tworzył dekoracje do Grobu Pańskiego i Ciemnicy w kościele w Sarzynie.

            Kolejną pasją Wincentego Pażyry jest organizacja pielgrzymek pieszych i autokarowych do polskich sanktuariów. Tych ostatnich zorganizował 124. Wzięło w nich udział łącznie 23 500 osób. Przez dwadzieścia pięć lat prowadził pielgrzymki piesze do sanktuarium w Leżajsku, przez dwadzieścia dwa lata do Kalwarii Pacławskiej. Dziesięciokrotnie był współorganizatorem pielgrzymek z Rzeszowa na Jasną Górę.

            Pan Wincenty jest również aktywnym działaczem społecznym. W  roku 1980  mocno  zaangażował  się  w  ruch ?Solidarności”. Był jednym z założycieli struktur związku w swoim miejscu pracy. Nie zaprzestał też działalności w stanie wojennym. Prowadził kronikę związku, przechowywał zakazane materiały. W 2005 roku, z okazji 25-lecia powstania NSZZ ?Solidarność” został uhonorowany statuetką ?Trzech Krzyży Gdańskich” oraz uczestniczył, jako gość honorowy w uroczystościach jubileuszowych w Stoczni  Gdańskiej. Jest także kawalerem krzyża ?Semper Fidelis Zawsze Wierny? ? odznaczenia przyznawanego osobom zasłużonym dla Solidarności i Ojczyzny. Dziś jest przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów NSZZ ?Solidarność”.

Informacje o artyście pochodzą ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie