Rada KIAK ? AK przed II Kongresem i 100-leciem Objawień Fatimskich.

DSC0845_800pxW Centrum Rekolekcyjno-Formacyjnym na warszawskich Bielanach odbyło się dwudniowe spotkanie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Obrady poprzedziła Msza św., którą sprawował i homilię wygłosił asystent krajowy stowarzyszenia ks. bp Marek Solarczyk. Posiedzenie rozpoczęło się od wyboru prezydium, w składzie : Artur Dąbrowski (archidiecezja częstochowska) – przewodniczący, Maria Mazurkiewicz (archidiecezja łódzka) – wiceprzewodnicząca i Ryszard Sobczyński (diecezja zielonogórsko-gorzowska) – sekretarz. Następnie delegaci wysłuchali wystąpień bpa Marka Solarczyka i prezes Zarządu KIAK Haliny Szydełko. Przedstawiono również nowych przedstawicieli DIAK-ów:  Jolantę Drachal z diecezji kołobrzesko-koszalińskiej, Roberta Denisa z diecezji warszawsko-praskiej i Antoniego Kakareko z archidiecezji gdańskiej.

Następnie Rada wysłuchała i przyjęła sprawozdania: z działalności Zarządu KIAK, finansowe,  a także Komisji Rewizyjnej wnioskującej o udzielenie absolutorium za rok 2014. Prezes Szydełko omówiła najważniejsze wydarzenia minionego roku, wśród nich udaną inicjatywę wiceprezesa Wiesława Smereczyńskiego, konkurs dla dzieci i młodzieży zorganizowany przy współpracy z TVP w 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz kolejną konferencję w Sejmie przygotowaną wspólnie z Parlamentarnym Zespołem Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej i innych organizacji katolickich, która tym razem była poświęcona chrześcijańskiemu wymiarowi polityki w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Delegaci z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania sekretarza Zarządu KIAK Kazimierza Kryli z działalności Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w roku 2014. Według najnowszych danych stowarzyszenie liczy obecnie 19470 członków zwyczajnych zrzeszonych w 1843 Parafialnych Oddziałach AK oraz 3506 członków wspierających.

W części plenarnej omówiono przygotowania do Ogólnopolskiej Pielgrzymki (19-20 czerwca) na Jasną Górę oraz II Krajowego Kongresu, który odbędzie się w dniach 17-20 września w Krakowie.

Po południu delegaci spotkali się z ks. dr. Krzysztofem Czaplą, dyrektorem Sekretariatu Fatimskiego, który wygłosił wykład ?Fatima  – wezwania do pokuty i nawrócenia? wpisujący się w Wielką Nowennę Fatimską przed zbliżającą się 100. rocznicą objawień. Prelegent oprócz rysu historycznego wydarzeń opisał działania, jakie dla upowszechnienia znaczenia objawień podejmowali następcy św. Piotra ? Pius XII,  Paweł VI i  Jan Paweł II. Ks. Czapla podkreślił również bezwzględną potrzebę wypełniania tego, o co Maryja prosiła w Fatimie – codzienny różaniec, poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu oraz wynagrodzenie za grzechy Je raniące w pięć pierwszych sobót miesiąca. ?Poświęcajmy się Niepokalanemu Sercu Maryi przynajmniej raz w roku, w dniu 22 sierpnia, w święto Maryi Królowej. Tego dnia zgodnie z zarządzeniem Ojca Świętego Piusa XII, cały Kościół winien ponawiać poświęcenie się Niepokalanemu Sercu.?

(bu)

patrz – galeria

(foto.: Eugeniusz Kaźmierczak, Jerzy Skórkiewicz)