AKCJA KATOLICKA W DRUŻYNIE MIŁOSIERDZIA

Trwa wielka ogólnopolska akcja pod hasłem: ?Dołącz do drużyny płomienia miłosierdzia?.  W niedzielę 04 grudnia w akcji wzięły udział kolejne cztery miasta: Katowice, Lublin, Łódź i Zielona Góra. Wydarzenie transmitowała na żywo Telewizja Polska.

Przy parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze odbyła się inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Winnym Grodzie. Symboliczne świece Caritas zapaliła Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak, Wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak i Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Tadeusz Lityński. Poprzez ten symbolicznie rozniecony Płomień Miłosierdzia Akcja Katolicka dołączyła do drużyny.

Celem akcji jest pomoc najmłodszym.  Od wielu lat w naszych domach na wigilijnych stołach płoną świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas. Tak będzie i w tym roku. Ta symboliczna świeca to również symbol solidarności z osobami potrzebującymi. Dochód ze sprzedaży świec wielu dzieciom umożliwia m.in. wyjazdy wakacyjne,  pomoc w rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych. Poza tym każde 10 groszy od każdej rozprowadzonej świecy trafia do dzieci z krajów misyjnych.

Akcja Katolicka w wielu miejscach Polski również podejmuje wiele własnych dzieł charytatywnych. Prowadzi świetlice dla dzieci, organizuje czas, wyjazdy, pomoc w nauce a także wspiera chorych i potrzebujących, wypełniając tę misję szczególnie tam, gdzie brak innej pomocy.

Do przyłączenia się do inicjatywy ?Drużyny płomienia miłosierdzia? zaapelowała prezes KIAK Urszula Furtak ?Każdy z nas może ofiarować cząstkę siebie, dając osobiste wsparcie ale też może zachęcić innych. Zachęcał nas do tego Św. Jan Paweł II Papież Miłosierdzia ale też zobowiązuje nas Św. Albert, patron tej parafii, dlatego też zachęcam wszystkie środowiska Kościoła do aktywnego włączenia się w to piękne wigilijne dzieło. Razem można więcej?.

RF

Zdjęcia:
Krzysztof Król, Gość Niedzielny
Ryszard Furtak, Akcja Katolicka

Drużyna Płomienia Miłosierdzia (13)

patrz – galeria