Chrystus Wodzem, Chrystus Królem! Uroczystość patronalna AK w Krakowie

Mszą św. w katedrze na Wawelu, licznie zgromadzeni członkowie AK i KSM-u w asyście sztandarów oraz zaproszeni goście, w tym między innymi Piotr Ćwik ? wicewojewoda małopolski oraz Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, rozpoczęli uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Archidiecezji Krakowskiej.

Eucharystii, z udziałem biskupów i wielu kapłanów, przewodniczył Kardynał Stanisław Dziwisz, który przypomniał, że ?wczoraj, w łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kościół w Polsce dokonał Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Dzisiaj ten Akt powtarzany jest w świątyniach naszej Ojczyzny. Dziś także Papież Franciszek zamyka Drzwi Święte ? Bramę Miłosierdzia ? w Bazylice św. Piotra w Rzymie, zamykając tym samym Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.? Ks. kardynał zachęcał zebranych do aktywności, mówiąc: ?kończy się Rok Miłosierdzia, ale nie kończy się czas miłosierdzia. Odwieczne bowiem królestwo Jezusa Chrystusa, ogarniające cały wszechświat, jest i zawsze będzie królestwem  miłosiernej  miłości. W Sercu Boga jest i będzie zawsze miejsce dla wszystkich Jego dzieci ? dla każdej i każdego z nas?.

Metropolita krakowski bardzo serdecznie zwrócił się do zgromadzonych na Mszy św. a szczególnie miłe były dla nas Jego słowa: ?witam was, Siostry i Bracia, w królewskiej katedrze na Wawelu. W sposób szczególny witam członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dla których uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest dorocznym świętem patronalnym.?

W homilii ks. kardynał zauważył, że ?W Jubileuszowym Akcie przede wszystkim dziękujemy Królowi Wszechświata za ogrom otrzymanych łask, za niezgłębioną miłość Jego Serca. Równocześnie przepraszamy za nasze grzechy, za niewierności osobiste i narodowe, za wady, nałogi i zniewolenia. Wołamy w tym Akcie, że pragniemy, aby władza królewska Chrystusa objęła nasze serca, rodziny, wspólnoty i środowiska nauki, pracy i komunikacji społecznej. Jednocześnie przyrzekamy strzec prawości naszych sumień, strzec dobra naszych rodzin i młodego pokolenia, a także brać czynny udział w życiu wspólnoty Kościoła. Każdy z nas, w świetle swojej sytuacji osobistej, rodzinnej i pozycji społecznej, może w tym Akcie dostrzec wyraźnie sprawy, w które może i powinien się zaangażować. Wtedy ten uroczysty Akt będzie miał sens i będzie kształtował nasze codzienne życie.?

Na zakończenie Mszy św. ks. Kardynał odebrał od nowych członków KSM uroczyste ślubowanie a nowym członkom AK wręczył legitymacje członkowskie.

W uroczystym przemarszu ze śpiewem i sztandarami zgromadzeni przeszli na aulę Zgromadzenia Księży Misjonarzy, gdzie zaplanowano uroczystą galę. W spotkaniu wziął udział bp. Jan Szkodoń.

Główny referat wygłosiła prezes KIAK Urszula Furtak, która podziękowała także Pani Prezes za zaproszenie ale też serdecznie dziękowała wszystkim przedstawicielom Akcji Katolickiej krakowskiego środowiska, za wszystkie podejmowane inicjatywy, za wszystkie lata żywej obecności tu w archidiecezji, ale również w kraju.

Krótkie sprawozdanie z podejmowanej młodzieżowej działalności oraz podziękowanie za wspólnie podejmowane inicjatywy skierowali do zebranych prezes KSM-u Archidiecezji Krakowskiej Joanna Kula i z-ca sekretarza Arkadiusz Kijas. Występ z pieśnią patriotyczną w wykonaniu zespołu wokalnego z Zespołu Szkół w Michałowicach, publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Były medale i podziękowania. Kwiaty i wiele radości. Każdy parafialny oddział otrzymał oprawiony Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

patrz – galeria

_DSC6007