DWADZIEŚCIA LAT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE. 2 maja 1996 – 2 maja 2016.

xx latDokładnie dwadzieścia lat temu, 2 maja 1996 r., z upoważnienia KEP, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, powołał do istnienia Akcję Katolicką w Polsce. Decyzja ta stanowiła odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II, które skierował do biskupów polskich, podczas wizyty ad limina apostolorum w 1993 roku. W przemówieniu do polskich biskupów św. Jan Paweł II powiedział: ?W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu. Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa

i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła?.

Na słowa papieskie odpowiedziano szybko. Pierwsze struktury diecezjalne Akcji Katolickiej w kraju powstały w rok, po historycznym papieskim apelu do Episkopatu Polski. W kilka lat później, św. Jan Paweł II upomniał się również o konieczność dowartościowania realizowanego przez laikat apostolstwa w obrębie Kościoła i świata. Podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 r., papież Polak, nie omieszkał przypomnieć Kościołowi nie tylko
o potrzebie permanentnej formacji wiernych świeckich, ale i o Akcji Katolickiej mówiąc: ?Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi Akcja Katolicka (?), która obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych staje się szkołą wiary?.

Dziś Akcja Katolicka posiada rozbudowane struktury na terenie całego kraju i zrzesza 22 tys. członków, którzy każdego dnia wcielają w życie dewizę wyrażaną w zawołaniu Leona XIII: ?Omnia restaurare in Christo?. Słowa o ?Odnowieniu wszystkiego w Chrystusie? nabierają szczególnego znaczenia, w momencie świętowania jubileuszu dwudziestolecia Akcji Katolickiej w Polsce, który zbiega się w czasie z 85. Rocznicą ogłoszenia encykliki Piusa XI ?Non abbiamo bisogno?, poświęconej Akcji Katolickiej.

(ad)

kliknij zdjęcie – powiększ