Historyczne spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej i Rady Krajowej KSM w sali plenarnej KEP w Warszawie

 Posiedzenie Zarządu KIAK

W sobotę 14. maja odbyło się spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej. Zarząd obradował w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania Akcji Katolickiej w Polsce i opracowywano inicjatywy wybiegające w przyszłość.

————–

Historyczne spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej i Rady Krajowej KSM w sali plenarnej KEP w Warszawie 

W przededniu Zesłania Ducha Świętego, w siedzibie Sekretariatu KEP, w godzinach południowych odbyło się historyczne spotkanie Rady Krajowej KSM i członków zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Do przedstawicieli obydwu stowarzyszeń przemawiała Prezes AK w Polsce Urszula Furtak. W swym wystąpieniu, Prezes KIAK, nawiązując do współpracy niniejszych stowarzyszeń, powiedziała:-„Niezmiernie raduję się z tego niewątpliwie wyjątkowego spotkania. Pewnie można go nazwać, a nawet potrzeba historycznym, bo Zarząd Krajowy AK spotyka się z Radą Krajową KSM – młodzieżową Akcją Katolicką.”.

Podczas spotkania przemawiali przedstawiciele KSM-u i Akcji Katolickiej. Przewodnicząca Krajowej Rady KSM Ilona Trojnar, omówiła zasady współpracy pomiędzy naszymi stowarzyszeniami, na przykładzie diecezji siedleckiej. Z kolei, Asystent Generalny KSM, ks. Zbigniew Kucharski z diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, zachęcał wiernych i duchowieństwo do ponownego odkrycia soborowej koncepcji laikatu.  Asystent KSM podkreślał również konieczność zgłębienia wytycznych dla laikatu, zawartych w adhortacji „Christifideles laici”, św. Jana Pawła II.

Prezes KIAK zwróciła również uwagę na symboliczny wymiar spotkania mówiąc: -„Nasze dzisiejsze spotkanie zbiega się w czasie z ogłoszoną 125 lat temu encykliką Leona XIII „Rerum novarum”. Zróbmy wszystko, by zawołanie papieża Leona XIII „Omnia restaurare in Christo” („Wszystko odnowić w Chrystusie”) stało się autentyczną dewizą naszych stowarzyszeń”.

Na koniec przekazano uczestnikom Rady Krajowej KSM egzemlarz „Niedzieli” oraz słodycze – cukierki krówki ze złotymi myslami papieża Franciszka, które zapewniła „Niedziela”. (ad)

——————————–

Spotkanie zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (relacja w Niedzieli html1)

14. maja w budynku Sekretariatu KEP rozpoczęło się spotkanie zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nowy zarząd pod przewodnictwem prezes Urszuli Furtak zebrał się w celu opracowania nowej strategii i kierunków działania Akcji Katolickiej w Polsce. Na godz. 11.30. zaplanowano spotkanie się z Radą Krajową KSM.

 

patrz – galeria

Historyczne spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej i Rady Krajowej KSM w sali plenarnej KEP w Warszawie.011