Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Historyczne spotkanie Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej i Rady Krajowej KSM w sali plenarnej KEP w Warszawie.