Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie?

plakat_kpp_strona_ bez szarego_1_crZarząd Akcji Katolickiej w Polsce, serdecznie zaprasza do włączenia się w wielkie patriotyczne śpiewanie i zgłoszenia wykonawcy z Waszej diecezji do udziału w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie?, który odbędzie się w niedzielę 13.11.2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Koncert poprzedzi o godz. 11.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Warszawskiej Św. Jana.

Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką w Polsce. Od kilkunastu lat jesteśmy organizatorami przeglądów, konkursów i wieczorów  pieśni patriotycznej w wielu parafiach i w diecezjach. Od sześciu lat organizowano Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej w Krakowie. Kontynuując tę dotychczasową inicjatywę w tym zakresie, od tego roku proponujemy nieco zmienioną formę i miejsce tego wydarzenia. Zapraszamy Wykonawców przez Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej na Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej do Zamku Królewskiego w Warszawie.

Inicjatywa współorganizowana jest z Zamkiem Królewskim, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym wystąpiono do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, a o objęcie patronatem medialnym wystąpiono do TVP oraz KAI. W załączeniu przekazujemy Regulamin Koncertu zawierający  szczegółowy opis, program inicjatywy oraz kartę zgłoszeniową.

Reprezentanta diecezji na Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej zgłaszają Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej (DIAK), przesyłając kartę zgłoszenia (wzór w załączeniu). Zgłoszenie należy przesłać: listownie na adres: Akcja Katolicka w Polsce, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: akwpl@ak.org.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Do 15 października br. opublikujemy na stronie internetowej www.ak.org.pl listę Wykonawców wraz z repertuarem.

Ufając, że podejmowana inicjatywa patriotyczna będzie owocowała przez kolejne pokolenia, z radością oczekujemy na to niewątpliwie piękne i wielkie wydarzenie.

Serdecznie zapraszam

Urszula Furtak

Do pobrania

OKPP Regulamin 2016

OKPP karta zgłoszenia 2016