Dotarła oczekiwana publikacja. Dobry głos współczesnego Kościoła.

Rekolekcje_okl (1)Z wielką radością oddajemy do Państwa dyspozycji kolejną publikację, autorstwa  Ks. prałata Józefa Niżnika, Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, wydaną w trosce o dzieło Akcji Katolickiej w Polsce. Jest to zbiór konferencji wygłoszonych przez Księdza Asystenta, podczas rekolekcji dla Zarządów Diecezjalnych Akcji Katolickiej, które odbyły się w czterech miastach Polski – w Płocku, Toruniu, Kaliszu i w Busku Zdroju na przełomie lutego i marca 2017 roku.

Kuria przemyska udzieliła tej publikacji imprimatur a Abp J. Michalik opatrzył ją słowem wstępnym, w którym napisał: ?Autor rozważań dobrze słyszy głos współczesnego Kościoła, – napisał w słowie wstępnym Abp Józef Michalik – wołającego o pogłębioną formację wiary ludzi świeckich oraz o obudzenie ich ewangelizacyjnej (apostolskiej) odpowiedzialności za obecność Jezusa i Jego ewangelii w świecie, czyli w życiu prywatnym i społecznym współczesnego człowieka?.  I dalej: ?Akcja Katolicka jest w tej apostolskiej rodzinie czymś szczególnym. Powołana do życia przez biskupa (i proboszcza) jest przedłużeniem misji ewangelizacyjnej hierarchii. Ten fakt zobowiązuje jej członków do wzajemnej, ścisłej, organicznej współpracy?.  ? Powołanie to będzie źródłem satysfakcji i twórczej radości, jeżeli w zespole parafialnym, diecezjalnym, czy krajowym Akcji Katolickiej znajdą się charyzmatyczni maksymaliści żywej wiary, którzy wniosą nowy dynamizm w życie Kościoła naszych czasów oraz dostarczą biskupom i kapłanom nowej odwagi w dążeniu do tego co ważne i potrzebne, choć trudne. Akcja Katolicka jest dzisiaj w Polsce bardzo potrzebna i ma wielką szansę spełnić swoją społeczną i eklezjalną rolę, jeżeli będzie potrafiła dobrze rozeznać prawdę o współczesnej rzeczywistości  i zdecyduje się na odwagę wytrwałego, codziennego dążenia drogami świętości? ? kończy Abp Józef Michalik.

Drodzy Państwo, mamy jej pierwsze egzemplarze. Zapraszam wszystkich Prezesów Diecezjalnych do kontaktu z Biurem KIAK i składanie zamówień. Oddajemy ją w Państwa ręce po wyjątkowo niskiej cenie 5 zł. za egzemplarz. Ufam, że trafi ona do rąk a nade wszystko do serc wszystkich ludzi Akcji Katolickiej ale także do licznych kapłanów.

Urszula Furtak, Prezes KIAK