„Idźmy i głośmy z Maryją?. Spotkanie w archikatedrze częstochowskiej.

Sobotnia Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej zgromadziła członków i sympatyków naszego stowarzyszenia w częstochowskiej archikatedrze Świętej Rodziny.  W archikatedrze przybyłą na pielgrzymkę rzeszę pielgrzymów przywitała prezes KIAK Urszula Furtak. ?Ogromnie się cieszę, że tutaj jesteście. Dziękuję za Waszą obecność i wierne świadectwo przynależności do naszej akcyjnej rodziny. Już teraz dziękuję za przybycie i znoszenie niejednokrotnie trudów wielogodzinnej podróży?.

Metropolitę częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo reprezentował kustosz bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny ks. Jan Niziołek, który w krótkich słowach przedstawił historię świątyni i złożył pielgrzymom życzenia.

Uroczystości w archikatedrze, jak zaznaczyła to prezes KIAK, stanowiły okazję do spotkania się z naszym krajowym Asystentem Kościelnym, Biskupem Mirosławem Milewskim. Asystent Krajowy w krótkim przemówieniu odwołując się do duchowej spuścizny bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, wskazał na duchową jedność, jaka łączyła wspomnianych biskupów w pracy na rzecz Akcji Katolickiej. Biskup Mirosław wyraził ufność, że również on, jak i jego poprzednicy będzie wspierać Akcję czerpiąc doświadczenie w tej materii z bogatej przeszłości biskupów Nowowiejskiego i Kaczmarka.

Szerokim echem w środowisku Akcji odbiły się słowa prezes Urszuli Furtak skierowane do przedstawicieli Akcji Katolickiej, które publikujemy w całości poniżej ale także do prezbiterów, w których podziękowała Krajowemu Asystentowi bp. Mirosławowi Milewskiemu, Diecezjalnym i Parafialnym Asystentom za zaangażowanie i otwartość na wspólne budowanie Kościoła.  W tej materii prezes KIAK nie omieszkała powiedzieć: ?Drodzy kapłani, nic bez Was nie uczynimy, tylko razem możemy budować prawdziwe dobro. Ta troska by było Was jak najwięcej coraz bardziej nas dotyka. (?) jako prezes pokładam nadzieję w tym, że w nas wyzwolicie ducha akcyjności. Proszę o Wasze oddanie, proszę byście nas dobrze przygotowali do prowadzenia powierzonego nam dzieła?.

Prezes KIAK poinformowała również, że Kapituła Medalu ?Za dzieło apostolstwa?, w uznaniu szczególnych zasług dla Akcji Katolickiej w Polsce oraz wspieranie nieprzerwanej misji Kościoła i świadectwo życia chrześcijańskiego, przyznała odznaczenie czterem osobom: ks. inf. Markowi Smogorzewskiemu, Elżbiecie Olejnik, posłowi Janowi Klawiterowi oraz Danucie Janickiej.

Podczas spotkania w archikatedrze na uwagę zasługiwało przemówienie członków Akcji Katolickiej z Ukrainy, którzy w zupełnie innej rzeczywistości eklezjalnej i historycznej zmagają się z tworzeniem struktur stowarzyszenia.

 Po zakończeniu uroczystości w częstochowskiej archikatedrze uformowano szyk pielgrzymki i z rozważaniem tajemnic różańcowych podążono w stronę Jasnej Góry. Rozważania poprowadzili przedstawiciele archidiecezji przemyskiej. Nad bezpieczeństwem przemarszu, czuwali członkowie Klubu Wolontariatu Akcji Katolickiej z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, zrzeszona w Patrolu Obywatelskim częstochowska młodzież, członkowie Częstochowskiego Klubu Seniora oraz przedstawiciele archidiecezji przemyskiej.

AD

słowo Pani Prezes (PDF) – ikona_pdf2

patrz – galeria

?Idźmy i głośmy z Maryją?. Spotkanie w archikatedrze częstochowskiej.i024