Metropolitarne spotkanie Akcji Katolickiej w Roku Świętego Brata Alberta

2 września 2017r. w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie spotkało się kilkuset członków Akcji Katolickiej z archidiecezji krakowskiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej, kieleckiej i tarnowskiej. To spotkanie formacyjne było uczczeniem świętego w stulecie jego śmierci.

Sylwetkę i duchowość Brata Alberta przedstawiła siostra ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Z kolei ks. prof. dr hab. Robert Nęcek z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II wygłosił prelekcję nt. granic wolności w sztuce. W sposób błyskotliwy, przystępnym językiem przeprowadził refleksję, którą można streścić w jednym zdaniu: ?Tyle wolności ? ile prawdy?, ale prawdy opartej na Ewangelii.

Zwieńczeniem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem JE Biskupa Jana Szkodonia, z udziałem asystentów diecezjalnych Akcji Katolickiej. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczyli także rodzice Prezydenta RP oraz przedstawiciel władz krajowych Akcji Katolickiej.

Na rozesłanie, z racji Roku Fatimskiego, prezesi AK z metropolii krakowskiej otrzymali różańce dla swoich członków. Po spotkaniu formacyjnym w ogrodach sanktuarium odbyła się wspólna agapa.

Kazimierz Kryla,
Wiceprezes Zarządu KIAK

patrz – galeria
Zdjęcia: Kryla, B.W. Kwitowscy