Robocze spotkanie w Sejmie RP

Z inicjatywy, prezes KIAK Urszuli Furtak w Sejmie RP, 14 września 2017 r. miało miejsce robocze spotkanie Zarządu KIAK z grupą Parlamentarzystów wywodzących się z Akcji Katolickiej. W spotkaniu wzięli udział także nieliczni posłowie skupieni w Parlamentarnym Zespole Członków i Sympatyków Ruchu Światło i Życie, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, któremu przewodniczy Poseł Robert Telus.

Głównym tematem spotkania było nawiązanie współpracy i określenie jego kierunków. Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego Pan Poseł Robert Telus przedstawił retrospekcję dotychczasowych podejmowanych wspólnie z Akcją Katolicką spotkań w Sejmie RP oraz przybliżył szerzej zakres prac podejmowanych przez Zespół.

Pani Prezes Urszula Furtak podziękowała Panu Posłowi Jackowi Kurzępie za pomoc w organizacji spotkania a Przewodniczącemu Zespołu za zjednoczenie w Zespole ludzi spod znaku Chrystusa, wskazując na solidny chrześcijański fundament, który jest siłą naszego narodu. W śród tematów znalazły się także, tak ważne tematy jak: ochrona życia poczętego oraz wolna niedziela i ich etapy legislacyjne. Społeczność naszego narodu obdarzyła Was szczególnym zaufaniem, otrzymaliście wyjątkowy mandat, dlatego miejcie odwagę dbać o dobro i godność każdej osoby. W Waszym gronie powinno się szczególnie widzieć, kompetentnie oceniać i zdecydowanie działać. Wykorzystujcie przysługujące Wam kompetencje. ? powiedziała prezes KIAK. Podczas spotkania poruszono także  kwestię współpracy z przedstawicielami Akcji Katolickiej zasiadającymi w Radach programowych Radia i TVP.

Na zakończenie spotkania Pani Prezes zapewniła o trwającej modlitwie  członków Akcji Katolickiej za parlamentarzystów oraz zaprosiła do udziału w zbliżającej się uroczystości ogłoszenia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

 

Janusz Lesniak, Prezes DIAK Siedlce, Członek Zarządu KIAK

patrz – galeria

foto:  M. Zakroczymska,  J. Lesniak