Akcja Katolicka w ?Różańcu do granic?

Z próbą odnowienia świata poprzez wniesienie w jego obszar ewangelicznego orędzia, spotykamy się podczas pontyfikatu papieża Leona XIII. Pragnienie to, w sposób dobitny, wyrażało samo papieskie zawołanie: ?Omnia restaurare in Christo? (?Wszystko odnowić
w Chrystusie?). W encyklice ?Adiutricem populi?, papież zaznaczył, że w kwestii rozszerzania Królestwa Chrystusa, szczególnego oparcia należy szukać w mocy różańca. Temu sposobowi modlitwy, jak nadmienił to w encyklice ?Octobri menasae?, sama Królowa Niebios nadała wielką skuteczność.

Obecnie jesteśmy świadkami wypierania wartości katolickich z obszaru kultury, sztuki, polityki i wielu innych płaszczyzn zlaicyzowanej Europy. Tendencje te, różnymi sposobami próbują przedostać się na nasz rodzimy grunt. Wobec takiego stanu rzeczy, wierni świeccy, powołali do życia ogólnopolską inicjatywę ?Różaniec do granic?, która zyskała uznanie Konferencji Episkopatu Polski.

W komunikacie Sekretariatu KEP omawiającym inicjatywę ?Różaniec do Granic?, odnajdujemy sława zachęty, skierowane do wszystkich wiernych, ?aby licznie włączyli się
w tę inicjatywę. Módlmy się wspólnie: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, dorośli, młodzież i dzieci?.

Odpowiadając na prośbę Polskich Pasterzy oraz Organizatorów, w niniejsze przedsięwzięcie, zaplanowane w święto Matki Bożej Różańcowej, zaangażowała się także Akcja Katolicka w całej Polsce. Przedstawiciele Diecezjalnych Instytutów, z różnych części Polski, organizowali pielgrzymki piesze i autokarowe do kościołów stacyjnych i na granicę.

Pielgrzymi z Akcji Katolickiej włączając się w ogólnopolski program uroczystości, wysłuchali konferencji wprowadzającej, uczestniczyli w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. W większości przypadków, zaraz po zakończeniu celebracji liturgicznych, pielgrzymi pieszo lub autokarami, udawali się na modlitwę różańcową na wyznaczone miejsca przygraniczne.

Inicjatywa ?Różaniec do granic?, doskonale wpisała się w podsumowanie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Zebrani na granicach naszej Ojczyzny, członkowie Akcji Katolickiej, doskonale zdali sobie sprawę z tego, że podobnie, jak w czasach Leona XIII, należy podjąć starania, aby nie tylko stawać w obronie wartości chrześcijańskich, ale przekonywać innych, że w oparciu o nie, należy budować ład społeczny w Europie
i Polsce.

Patrząc na modlących się ludzi, którzy różańcami opletli Polskę, trudno nie przyznać racji Piusowi IX, który mówił wprost: ?Dajcie mi armię odmawiających różaniec, a zdobędę świat?.

Artur Dąbrowski,
rzecznik KIAK

patrz – galeria