XX lat Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej

Dwudziestolecie istnienia świętowała Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej. Jej początki sięgają 23 listopada 1997 roku. Stowarzyszenie utworzono na mocy dekretu JE Biskupa Wojciecha Ziemby. Dziś na terenie Diecezji Ełckiej istnieje 57 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, w których działa blisko siedmiuset członków.

Uroczystości jubileuszowe 18 listopada 2017 r. rozpoczęto Mszą Świętą w Katedrze ełckiej pw. Św. Wojciecha, której przewodniczył JE Biskup Diecezji Ełckiej Jerzy Mazur. Pasterz w homilii podkreślał radość z istnienia i działalności Akcji Katolickiej w diecezji, nazywając ją wspaniałym darem dla Kościoła. W Eucharystii wzięła udział liczna grupa Księży Asystentów Parafialnych oraz ks. Tadeusz Żdanuk – Asystent AK Archidiecezji Białostockiej. Pozostali łączyli się duchowo, jak zaznaczył Pasterz Diecezji, z odbywających się rekolekcji na Wigrach. Podczas Mszy św. kilku członków Akcji Katolickiej zostało uhonorowanych odznaczeniem biskupa diecezjalnego a na jej zakończenie poświęcono sztandar POAK-u z Raczek.

Druga część obchodów odbyła się w Ełckim Centrum Kultury. Tam wykład pod nazwą ?Odpowiedzialność za Ojczyznę jako dobro wspólne? wygłosił ks. dr Tadeusz Białous. Zebrani goście mieli okazję obejrzeć film o działalności Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej, który ukazał bogactwo podejmowanych działań na przestrzeni 20 lat istnienia. Były przemówienia i liczne podziękowania. W uroczystości wzięła udział prezes KIAK Urszula Furtak oraz Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej Pani Teresa Niewińska. Wyjątkowego charakteru uroczystości dodał występ ełckiego chóru Gospel. Świętowanie zakończyło się wspólną agapą.

U. Furtak

2017.11.19

patrz ? galeria

foto: Ryszard Furtak