Z pasją realizujcie swoje powołanie. Papież Franciszek do II Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej.

W dniach 27-30 kwietnia, w Rzymie, trwało międzynarodowe spotkanie Akcji Katolickiej. W pierwszym dniu odbył się II Międzynarodowy Kongres Akcji Katolickiej z tematem ?Akcja Katolicka misją, ze wszystkimi i dla wszystkich?. Spotkanie rozpoczęto Mszą Św. w bazylice Św. Piotra, której przewodniczył Kardynał Pietro Parolini – Sekretarz Stanu.

 Z uczestnikami Kongresu w Auli Synodalnej spotkał się Papież Franciszek, który skierował do delegatów Akcji Katolickiej z Afryki, Ameryki, Azji i Europy osobiste przesłanie. Pozdrawiając podziękował za obecność i codzienne życie. W trakcie swojego oficjalnego wystąpienia Papież wielokrotnie dopowiadał i rozwijał poruszane kwestie. Atrakcyjność kapłanów i świeckich określił jako tajemnicę. Wielokrotnie podkreślał potrzebę wzrostu w modlitwie. To ona wspiera by mieć wspaniałe relacje, bez niej też nie ma owoców w działalności. Papież wskazał, że Akcja Katolicka ma do zaoferowania diecezjalnemu Kościołowi dojrzały  laikat, ma być przy tym zanurzona w parafii ? to jej trzon.

Akcja Katolicka jest tam gdzie jest pasja! Projekt życia jaki obieramy w Akcji Katolickiej musi być konkretny, musi być przejrzysty. Muszę wierzyć, że mogę zrobić coś konkretnego coś prawdziwego ? powiedział Papież. W dalszej części spotkania Ojciec Święty mówił: Zobowiązanie przyjęte przez świeckich patrzy w przyszłość. Ta szczególna łaska na zaproszenie Pana przychodzi kiedy się nie spodziewamy. Mamy modlić się o Radę, jak ostrożnie ludziom zmagającym się z trudami pokazać drogę zbawienia. Trzeba więcej Akcji Katolickiej. Trzeba wyostrzyć wzrok i widzieć znaki. AK to pasja dla Chrystusa, pasja dla ludzi!  Inspiracją nie ma być chęć bycia częścią np. rady parafialnej, by być blisko kapłana ale pasja dla Królestwa! Nasze powołanie trzeba potraktować poważnie. Trzeba być miejscem spotkań dla pozostałych grup i ruchów, bez obawy przed utratą tożsamości. Wtedy Kościół będzie rósł. AK to długie ramię hierarchii. To bardzo duża odpowiedzialność, która zakłada wierność i spójność misji.

Papież zadał też pytanie: czy proponowane przez nas działania są na własnej osi czy też na osi otwarcia i wyjścia? Wskazał na projekt ewangelizacji katolickiej, w którym zaznaczył trzy kroki: 1. Podjęcie inicjatywy 2. Uczestniczenie i towarzyszenie  3. Owocowanie i świętowanie.

Bądźcie odważni, idzcie razem, uczyńcie krok na przód! Nie poszukujcie ludzi, którzy się nadają! Być może Akcja Katolicka nie musi skutkować męką katolików. Katolicka pasja, pasja Kościoła, życie słodkie i pocieszające z radości ewangelizowania. To jest to czego potrzebujemy od katolika ? zakończył Papież.

Dalszą część pierwszego dnia dopełniło pięć bogatych sesji tematycznych, ostatnią z nich stanowiło wyjście z misją w różne miejsca Rzymu. W kolejnych dniach tj. 28-29 kwietnia 2017 roku obradowało Zgromadzenie Zwyczajne Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC). Zgromadzenie zaktualizowało dokument normatywny FIAC oraz wybrało nowy skład Sekretariatu FIAC na lata 2017-2021. Znaleźli się w nim przedstawiciele: Argentyny, Burundi, Włoch, Hiszpanii i Senegalu. Emilio Inzaurraga, po sześciu latach, podziękował za wspólną pracę jako koordynator sekretariatu FIAC wskazując jednocześnie, że Maria Grazia Tibaldi nadal pełnić będzie funkcję administratora  sekretariatu FIAC.

 Podczas prac warsztatowych zgromadzenia wypracowano kierunki i perspektywy rozwoju Akcji Katolickiej dla każdego z kontynentów. To międzynarodowe spotkanie zakończyły w niedzielę 30 kwietnia pełne temperamentu obchody 150 lecia Włoskiej Akcji Katolickiej. Głównym punktem spotkania na Placu Św. Piotra było spotkanie z Ojcem Św. i wspólna modlitwa.

Po serdecznym pozdrowieniu Papież przekazał zgromadzonym swoja refleksję, na wstępie której wskazał, że także dla niego Akcja Katolicka jest jak ?rodzinne powietrze?: mój tata i babcia byli w Akcji Katolickiej! ? powiedział. ?Jest to piękna i ważna historia, z jej powodu należy być wdzięcznym Panu. Jest to historia ludzi w każdym wieku i różnych warunkach którzy postanowili żyć razem z Bogiem: mali i duzi, świeccy i pasterze niezależnie od statusu społecznego, kulturowego i pochodzenia – mówił dalej  Papież . Przywołał książkę napisaną w Argentynie w ’37 roku pod tytułem: ?Akcja Katolicka i pasja katolicka?! ? w historii tej ujawniały się świetliste postacie mężczyzn i kobiet o wzorowej wierze, którzy służyli krajowi z hojnością i odwagą?.

Papież z troską mówił: ?Aby przeżyć piękną historię nie trzeba patrzeć do tyłu, nie trzeba patrzeć  w lustro, nie należy siedzieć w fotelu! Nie zapominajcie o tym: nie oglądajcie się do tyłu bo spowodujecie wypadek. Nie patrzcie w lustro!  W większości jesteśmy brzydcy, lepiej nie patrzeć! I nie siedźcie w fotelu, to powoduje otyłość i zły cholesterol!?

I dalej: ?Także dziś jesteście wezwani, aby kontynuować swoje szczególne powołanie oddania się w służbie diecezji, wokół biskupów – zawsze w parafiach i zawsze tam, gdzie Kościół przebywa wśród ludzi. Cały Lud Boży cieszy się owocami tego poświęcenia, żyjąc w harmonii między Kościołem powszechnym i partykularnym. Jest to powołanie świeckich do świętości w codziennym życiu, do znalezienia  w sobie siły i odwagi, aby żyć swoją wiarą, pozostając tam, gdzie jesteś, wprowadzać gościnność i dialog, w którym obok siebie, doświadczamy piękna odpowiedzialności za wspólnotę?. Kończąc swoje rozważanie Ojciec święty Franciszek powiedział: ?Drogie dzieci, młodzież i dorośli z Akcji Katolickiej: Idźcie, dotrzyjcie do wszystkich przedmieści! Idźcie, bądźcie Kościołem, mocni Duchem Świętym?.

W tegorocznym spotkaniu FIAC wzięło udział 6 kardynałów, 27 biskupów, 51 asystentów oraz 220 świeckich, wśród których znaleźli się również obserwatorzy z wielu krajów nienależących do FIAC lub też państw gdzie nie powołano oficjalnie Akcji Katolickiej, jednak wielu świeckich ściśle współpracuje z hierarchią Kościoła. I tak znaleźli się tu m.in. przedstawiciele: Ukrainy, Litwy, Słowacji, Niemiec, Bułgarii. Polską Akcję Katolicką podczas spotkania reprezentowały Urszula Furtak – prezes KIAK oraz Magdalena Zakroczymska – Dyrektor Biura KIAK.

Urszula Furtak

patrz – galeria

Z pasją realizujcie swoje powołanie. Papież Franciszek do II Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej.001