Złoty medal „GLORIA  ARTIS” dla Księdza Infułata Jerzego Bryły

Na wniosek Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Księdzu Infułatowi Jerzemu Bryle złoty medal  „GLORIA  ARTIS”.

Podczas uroczystego  koncertu, w obecności J.E. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza i licznie zgromadzonego duchowieństwa,  władz miasta Krakowa na czele z Prezydentem Jackiem Majchrowskim, Urzędu Wojewody,  Bractwa Kurkowego, odznaczenie zasłużonemu Kapłanowi z upoważnienia Ministra Piotra Glińskiego wręczyli Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik oraz Grażyna Kominek Prezes DIAK Archidiecezji Krakowskiej. Koncert w całości poświęcony Św. Janowi Pawłowi II ?Św. Jan Paweł II -papież, poeta, artysta„.

Uroczystość odbyła się w bazylice Bożego Ciała w Krakowie. Podczas uroczystości Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz podarował tej parafii relikwie św. Jana Pawła II. Uroczystość zgromadziła liczną społeczność Krakowian.

Grażyna Kominek
Prezes Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej

patrz – galeria