Akcja Katolicka wobec odrzucenia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny wniosku o procedowanie obywatelskiego projektu #ZatrzymajAborcję.

Akcja Katolicka w Polsce z dużym niepokojem przyjęła informację o odrzuceniu podczas środowego posiedzenia Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, wniosku o procedowanie obywatelskiego projektu #ZatrzymajAborcję, pod którym podpisało się ponad 830 tys. obywateli.

Nasze stowarzyszenie stojąc na straży życia broni i zawsze będzie bronić godności człowieka, od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Nasze zaangażowanie w projekt ?Zatrzymaj aborcję? oraz szereg podejmowanych inicjatyw pro-life, podyktowane są zawsze pragnieniem urzeczywistnienia nadziei na przyznanie prawa do życia każdemu człowiekowi.

Zawierzając zaistniały stan rzeczy Panu Bogu, uprzejmie prosimy o podjęcie modlitwy w intencji triumfu ?cywilizacji życia? nad ?cywilizacją śmierci?, w naszej Ojczyźnie. Wszyscy musimy uświadomić sobie, że państwowość zakorzeniona w demokratycznej strukturze, jest krucha, jeżeli za jej fundamentalną wartość i punkt odniesienia, nie uznaje się prawa do życia osoby ludzkiej. Jednocześnie zaangażowanym w działalność polityczną posłom RP, pragniemy przypomnieć, że zgodnie z nauczaniem Kościoła ?Człowiek świecki będąc jednocześnie wyznawcą wiary i obywatelem tego świata, winien się zawsze kierować w obydwu porządkach jednym sumieniem chrześcijańskim? (DA).

Artur Dąbrowski ? Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

 PDF