Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Akcja Katolicka wobec odrzucenia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny wniosku o procedowanie obywatelskiego projektu #ZatrzymajAborcję