Instaurare Omnia in Christo. W Mocy Bożego Ducha! Rekolekcje i spotkania Asystentów Diecezjalnych AK.

Odbywające się w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, w Archidiecezji Przemyskiej, rekolekcje Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej oprócz spojrzenia na Akcję Katolicką w świetle Chrystusa, stały się również okazją do roboczego spotkania  z Krajowym Asystentem Kościelnym Biskupem Mirosławem Milewskim oraz prezes KIAK Urszulą Furtak.

Podczas spotkania dokonano bieżącego spojrzenia na nasze Stowarzyszenie. Z troską rozmawiano o wypracowaniu wspólnego kierunku apostolskiej działalności. Poruszono także tematy zaplanowane na najbliższe spotkanie Rady KIAK, w tym szczególnie kwestie dotyczące księży asystentów. Szerzej zatrzymano się nad propozycją zmian wprowadzanych w Statucie Akcji Katolickiej w Polsce. Uzgodniono też, że przyszłoroczne listopadowe rekolekcje kapłańskie Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej odbędą się w Poznaniu, również w listopadzie.

W dalszej części zgromadzeni kapłani spotkali się na wspólnych rozważaniach modlitewnych i rozmowach o Akcji Katolickiej z Abp Józefem Michalikiem oraz Abp Adamem Szalem, Metropolitą Przemyskim.

Serdecznie podziękowania kieruję do Ekscelencji Księży Biskupów za obecność i troskę o umocnienie Akcji Katolickiej, Ks. prof. Tadeuszowi Borutce, Asystentowi Diecezjalnemu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej za trud przygotowania i poprowadzenia rozważań rekolekcyjnych z tematem przewodnim: ?INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO. W MOCY BOŻEGO DUCHA!? oraz Ks. Prałatowi  Józefowi Niżnikowi, Asystentowi Diecezjalnemu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej za wielką gościnność a wszystkim przyjezdnym Kapłanom za uczestnictwo.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

galeria – patrz