?Kocham Moją Ojczyznę?

Tak brzmiało hasło tegorocznego XV Jubileuszowego Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbył się 26 kwietnia br. w gmachu ?Resursy Obywatelskiej? w Radomiu,  organizowanego przez Akcję Katolicką Diecezji Radomskiej.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach: poezji i pieśni. W każdej kategorii były cztery grupy wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VII i szkoły ponadpodstawowe.

 ?Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali? powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży zgromadzonej na Jasnej Górze 18 czerwca 1983 roku. Te słowa, często przypominane przy różnych okazjach,  z pewnością zapadły mocno w pamięć i w serce młodzieży biorącej udział w Konkursie, ponieważ poziom wykonania prezentowanych utworów, zaangażowanie uczuciowe, starannie dobrane stroje, a przy tym swoboda poruszania się na scenie, odwaga  i szczera radość wypisana na twarzach dawały wspaniałe efekty na miarę marzeń i na miarę hasła Konkursu: ?Kocham Moją Ojczyznę?.

Łącznie w Konkursie wzięło udział 242 wykonawców. Każda osoba otrzymała Śpiewnik Pieśni Patriotycznych wydany przez Akcję Katolicką. Śpiewniki podarowała uczestnikom Konkursu pani Urszula Furtak, prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej z myślą o tym, aby dobrze służyły promowaniu treści zawartych w pieśniach i pomogły utrwalać piękną polską tradycję  śpiewu  w naszych rodzinach i środowiskach.

Patronat Honorowy na Konkursem objął Ks. Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej oraz  pan Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia.

Jury miało trudną pracę, ponieważ dobór repertuaru i wykonanie było na wysokim poziomie. Laureaci Konkursu, każdej kategorii, otrzymali Dyplomy, pamiątkowe Statuetki i rzeczowe nagrody.  Nagrody wręczał bp. Henryk Tomasik, pni Teresa Połeć Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, pan Jerzy Skórkiewicz dotychczasowy Prezes DIAK Diecezji Radomskiej, pisząca ten reportaż Elżbieta Olejnik –  reprezentująca Prezes Zarządu KIAK, pan Karol Semik Wiceprezydent Radomia i Jurorzy. Nagrodę otrzymał Zespół Wokalny Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie. Nagroda ta jest zaproszeniem do udziału w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznych w Zamku Królewskim w Warszawie, organizowanym przez Akcję Katolicką w Polsce. Koncert odbędzie się 3 listopada br.  Konkurs prowadziła w pięknym stylu pani Magdalena Gliszczyńska ? redaktor Radia Plus. Z Akcją Katolicką świetnie współpracował KSM. Przewodniczący KSM p. Dawid Bukalski  z kolegami wręczali wykonawcom Dyplomy za udział w Konkursie i Śpiewniki Pieśni Patriotycznej, ale też czujnym okiem ogarniał rozgrywające się sytuacje na scenie i przed sceną.

Na osobną uwagę zasługuje elegancki wystrój sali, piękna, wymowna scenografia, a także świetne zorganizowanie wydarzenia.

Reasumując Konkurs dostarczył osobom uczestniczącym w kilkugodzinnym przeglądzie pieśni i poezji  mocnych wrażeń, dużo radości i wzruszenia. Krótka refleksja – mając taką wspaniałą młodzież możemy być spokojni o przyszłość Polski.

Elżbieta Olejnik

patrz – galeria

dav