Pielgrzymka do Patrona Polski

Z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w dniu 27 kwietnia 2018r. prawie 1000 członków Akcji Katolickiej z diecezji tarnowskiej, przemyskiej oraz delegacji z diecezji rzeszowskiej pielgrzymowało do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Urszulę Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, reprezentował Kazimierz Kryla, wiceprezes KIAK.

Spotkanie rozpoczął ks. Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium a zarazem Asystent AK Archidiecezji Przemyskiej. Przybliżył on zebranym postać świętego oraz jego objawienia nt. Polski.

Następnie zgromadzeni wzięli udział w drodze krzyżowej, którą prowadził ks. dr Jan Bartoszek, Asystent AK Diecezji Tarnowskiej.

Mszy św. przewodniczył abp Józef Michalik, przy udziale ponad dwudziestu kapłanów, którzy przybyli z pielgrzymami. W homilii abp Michalik przypomniał min. słowa św. Jana Pawła II, kierowane do Akcji Katolickiej w 2004r. wskazując, że działalność w stowarzyszeniu winna opierać się na kontemplacji i komunii. Członek AK winien być zanurzony w Bogu  a z tego obcowania z Bogiem winna wypływać praca we wspólnocie.

Po agapie zebrani uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym.  Konferencje wygłosili: prof. Krzysztof Ożóg – ?Zmagania Polaków XIX wieku motywowane wiarą w walce o niepodległość? oraz ks. dr Jan Bartoszek – ?Patriotyzm ukazany w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski pt.: ?Chrześcijański kształt patriotyzmu?.

Była to kolejna inicjatywa tarnowskiej Akcji Katolickiej w kierunku poszerzania współpracy między diecezjalnej.

Kazimierz Kryla

patrz – galeria