Spotkanie Prezes KIAK z Zarządem Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

Podczas centralnych obchodów jubileuszu 1050-lecia przybycia do Polski pierwszego biskupa Jordana odbyło się spotkanie z Zarządem Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej w jego nowej siedzibie na Ostrowie Tumskim. Spotkanie stało się okazją do podziękowania całemu Zarządowi DIAK oraz wszystkim zaangażowanym na czele z Prezes DIAK Panią Bogumiłą Kanią ? Łącką za przygotowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Akcji Katolickiej w kościele św. Marcina.

Podczas zebrania wśród tematów poruszono przygotowania do Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, zaplanowanego na 22 września br. a także propozycję pielgrzymki do Rzymu, w ramach dziękczynienia za ustanowienie Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce, w roku 40 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową.

Rozmowy o Akcji Katolickiej i jej szeroko rozumianych potrzeb skoncentrowały się również na planach wokół przygotowania kolejnej tury rekolekcji między diecezjalnych, których jedna z części mogła, by się odbyć w Poznaniu.

Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

patrz – galeria