Spotkanie Zarządu KIAK z Przewodniczącym KEP, JE Abp. Stanisławem Gądeckim

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski miało miejsce spotkanie Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce z Przewodniczącym KEP, Metropolitą Poznańskim, JE Abp. Stanisławem Gądeckim. Prezes KIAK Urszula Furtak podziękowała Przewodniczącemu KEP za pomoc
w ustanowieniu św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Jednocześnie Pani Prezes zapoznała Księdza Arcybiskupa z aktualnym stanem Akcji Katolickiej w Polsce zaznaczając, że zgodnie ze statutowym obowiązkiem, sprawozdanie otrzymają wszyscy biskupi podczas najbliższego spotkania KEP.

Arcybiskup Gądecki podkreślił, że: ?Akcja Katolicka powinna przenikać wszystkie obszary życia społecznego, o których wspominają dokumenty soborowe?. W dyskusji zastanawiano się również nad odpowiedzialnym zaangażowaniem w służbę na rzecz Kościoła młodych ludzi.

Artur Dąbrowski, Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce  

patrz – galeria