Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

Niedziela Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to dla nas skupionych w Akcji Katolickiej czas świąteczny. To poprzez liczne uroczyste spotkania czas piękny i radosny. To także ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem i oczekiwaniem.

Kościół Oblubienica Chrystusa w liturgii wybiega naprzeciw Chrystusowi, przychodzącemu w majestacie i chwale Króla i Pana, który pragnie nas przenieść do swego Królestwa.  Radując się w prosty sposób tym zaproszeniem, odczytujemy z nowym świeżym spojrzeniem nasze powołanie do służby Chrystusowi. Przesuwają się w pamięci ostatnie obrazy z przeżytych rekolekcji i podejmowanych inicjatyw apostolskich zmierzające do tego głównego celu. Swoim życiem staramy się iść w kierunku Królestwa a poprzez naszą odpowiedzialność w przemianie świata ten kierunek ukazać również innym. W naszej codzienności doświadczamy, jak wielka jest potrzeba powrotu polskiej społeczności do Bożych wartości i tego zapewne nikt nie zakwestionuje.

Każdy Biskup i Kapłan, ale też świeccy w naszym Stowarzyszeniu dokładnie wiedzą, jak ważne są nasze wzajemne relacje i jedność w działaniu. Staramy się je odnajdywać, pielęgnować i rozwijać.

Z okazji naszego Święta Patronalnego wszystkim Biskupom, Kapłanom i świeckim serdecznie dziękuję za obecność, często od długich lat, za wzajemne zbliżenie i rozeznawanie trosk, ale także za wyznaczanie kierunków naszego zaangażowania, bezwarunkowe pomnażanie dobra i rozprzestrzeniającą się radość.

Św. Jan Paweł II w liście do kapłanów w 1986  r. pisał: ?Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa?. Ale dziś z zaproszeniem, przywołuję tę prawdę by dotarła do wszystkich świeckich, także tych, którzy poszukują swej drogi we wspólnocie Kościoła. Potrzeba coraz więcej ludzi odważnych do świadectwa wiary niechrześcijańskim w otoczeniu. Potrzeba wspólnie z kapłanami iść do niedowiarków i oziębłych, by uczynić prawdę bardziej wiarygodną, bo wprowadzoną w czyn. Niech Jego panowanie, Jego Królestwo przeniknie nasze życie we wszystkich wymiarach.

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak
p
rezes Akcji Katolickiej w Polsce

 Warszawa, 25 listopada 2018 roku

DO POBRANIA

 

 

Życzenia na Uroczystość JChKW 2018