100. rocznica święceń biskupich abp. Achillesa Rattiego

W miniony poniedziałek, 28 października 2019 roku, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie była sprawowana uroczysta Msza św. z okazji 100. rocznicy sakry  biskupiej Achillesa Rattiego ? pierwszego nuncjusza apostolskiego  w odrodzonej Polsce, późniejszego papieża Piusa XI. Kiedy w 1919 roku został mianowany biskupem, mając możliwość konsekracji w Mediolanie, na miejsce uroczystości wybrał Warszawę. Achilles Ratti  otrzymał święcenia biskupie w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela z rąk ówczesnego arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego, w obecności wszystkich polskich biskupów oraz władz państwowych. Po uroczystości, podczas spotkania w Pałacu Prymasowskim powiedział: ?Konsekrowany jestem na polskiej ziemi, przez Polaka, uważać się odtąd będę za polskiego biskupa i słowu temu wierny pozostanę?.

Pobyt Achillesa Rattiego w Polsce przypadł na trudne czasy. Był jedynym dyplomatą, który nie opuścił Warszawy w sierpniu 1920 roku i wraz z mieszkańcami Stolicy modlił się o powstrzymanie bolszewickiej nawały. Tym zaskarbił sobie ogromny szacunek i uznanie ze strony Polaków.  W 1922 roku podczas konklawe Achilles Ratti został wybrany na Stolicę Piotrową i przybrał imię Pius XI. Był twórcą Akcji Katolickiej, której struktury stworzył i zadbał  o rozwój  stowarzyszenia we Włoszech, ale też w innych państwach Europy i Ameryki. Cieszył się, kiedy w 1930 roku została powołana w Polsce Akcja Katolicka, a opracowany Statut naszego Stowarzyszenia, jako jedyny obok włoskiego Statutu, Pius XI zatwierdził 27 listopada 1930 roku.

28 października br., w dniu wspomnianej rocznicy, delegacja Akcji Katolickiej złożyła kwiaty pod pomnikiem abpa Achillesa Rattiego przed  Nuncjaturą Apostolską w Warszawie, jako wyraz hołdu i wdzięczności złożony wielkiemu przyjacielowi Narodu Polskiego i Akcji Katolickiej.

Uroczystej Eucharystii w godzinach wieczornych  w archikatedrze warszawskiej przewodniczył i homilię wygłosił metropolita Mediolanu abp Mario Delpini w koncelebrze z abp. Salvatore Pennacchio  obecnym nuncjuszem apostolskim w Polsce i kard. Kazimierzem Nyczem metropolitą Warszawy.  Mszę św. koncelebrowali także abp Stanisław Gądecki przewodniczący Episkopatu Polski, abp Wojciech Polak prymas Polski, abp Józef Kowalczyk prymas senior, sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński i liczne grono biskupów z wielu diecezji w Polsce.

Uroczystość ta wpisała się także w zakończenie obchodów 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Dlatego w Mszy św. wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego w Polsce, natomiast polskie władze państwowe reprezentował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Na zakończenie , po odśpiewaniu Te Deum, celebransi przeszli do kaplicy, gdzie spoczywa Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i odmówili modlitwę.

W uroczystości wzięło udział dziesięć Pocztów Sztandarowych Akcji Katolickiej w tym Sztandar Akcji Katolickiej w Polsce.

Elżbieta Olejnik

galeria – patrz