Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera liderów Akcji Katolickiej w Polsce

Miło nam poinformować, że szkolenia dla liderów Akcji Katolickiej w Polsce, otrzymały w bieżącym roku wsparcie finansowe Fundacji KGHM Polska Miedź.

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach ? kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Pomaga realizować ważne społecznie inicjatywy i ciekawe projekty. Zrozumienie znajduje działalność charytatywna, pomoc społeczna oraz wydarzenia podtrzymujące tradycję narodową i pielęgnowanie polskości.

Akcja Katolicka w Polsce przyłączyła do grona blisko 50 stowarzyszeń, klubów i organizacji, które uzyskały wsparcie KGHM. Fundacja przez okazaną pomoc wyzwala w społecznościach lokalnych drzemiące ogromne pokłady możliwości.

To ludzie tworzą przyszłość, dlatego angażowanie się w rozwój kapitału ludzkiego i społecznego to najlepsza z inwestycji również w ramach Akcji Katolickiej.  W sposób szczególny kładziemy nacisk na właściwą formację. Jest ona niezbędna, by podjąć szeroką działalność społeczną we współpracy z samorządem i społecznością lokalną i biznesem dla wspólnego dobra.

Elżbieta Olejnik