Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, w której uczestniczyli Asystenci Diecezjalni wraz z Biskupem Mirosławem Milewskim, Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej, zakończyła swoje pierwsze zwyczajne zebranie w roku 2019. Podczas spotkania w siedzibie Centrum Okopowa w Warszawie zaznaczono, że podstawowa misja Akcji Katolickiej pozostaje ciągle aktualna, jest nią nadal nasze oddanie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie poprzez służbę apostolską świeckich, wg jej celów i zasad oraz coraz bardziej umacniane żywe wzajemne więzi. Rada wyraziła głęboką wdzięczność wszystkim, którzy świadectwem życia i oddanej służby pomnażają wiarę a dzieło Akcji Katolickiej czynią coraz bardziej rozpoznawalnym w przestrzeni naszej Ojczyzny. Ponadto zebrani przyjęli wymagane Statutem sprawozdania za rok 2018 oraz udzielili absolutorium Zarządowi KIAK.
W 80 rocznicę śmierci Papieża Piusa XI, ks. dr Henryk Małecki, historyk Kościoła przywołał postać i nauczanie papieża Akcji Katolickiej. Papież Pius XI zauważając szereg zagrożeń czystości wiary widział w niej pierwszoplanową rolę do współpracy z kapłanami i do przemiany świata wartościami chrześcijańskimi. Dopełnieniem wykładu stało się wystąpienie prof. Zbigniewa Krysiaka, prezesa Instytutu Myśli Schumana, z SGH w Warszawie, ukazujące zatrważającą analizę odejścia od pierwotnych chrześcijańskich fundamentów i potrzebę zjednoczenia wysiłku katolików w modlitwie i działaniu, celem przywrócenia Wspólnocie Narodów ducha jej założycieli. Wśród bieżących tematów Rada przyjęła znowelizowany Statut, który przekazany zostanie do zatwierdzenia przez KEP.  Ponadto omówiono najbliższe inicjatywy ogólnokrajowe, w tym rekolekcje dla liderów AK w: Starym Sączu, Poznaniu, Częstochowie i Warszawie oraz zbliżającą się 90 rocznicę powołania Akcji Katolickiej w Polsce a także 25 rocznicę reaktywowania jej działalności. Ponadto podczas Rady przedstawiono inicjatywy, podejmowane przez Akcję Katolicką w poszczególnych diecezjach.
Zebranie Rady KIAK stało się też okazją do odrębnego kolejnego spotkania Asystentów Diecezjalnych z Asystentem Krajowym Biskupem Mirosławem Milewskim.
Króluj nam Chryste!
W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Prezes Zarządu KIAK Urszula Furtak

Warszawa, 02.02.2019 r.

galeria – patrz